Välj en sida

Certifieringar och märkningar

Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva produkter. Ett sätt att säkerställa kvalitet är att arbeta med certifieringar för bland annat ekologisk produktion, MSC (Marine Stewardship Council) och produkter fria från dopingklassade ämnen. Vi har också valt att märka de produkter som inte innehåller animaliska ingredienser.

Ekologisk certifiering

Vi är av Livsmedelsverket godkända som ekologisk importör av livsmedel från tredje land. Det innebär att vi har rätt att hantera och distribuera ekologiska livsmedel och uppfyller kraven på konsumentsäkerhet.

I Sverige kontrolleras vi av SMAK Certifiering AB. SMAK certifierar växtodling, djurhållning, packerier, förädlingsföretag och importörer för konventionell och ekologisk produktion. Det innebär att vi följer EUs förordningar avseende ekologiskt produktion och hur livsmedel ska tillverkas för att få märkas som ekologiska. Ekologisk märkning ger konsumenterna förtroende för att varorna är producerade och kontrollerade enligt ekologiska regler.

Våra ekologiskt certifierade produkter är:

Läs mer

MSC-certifiering

MSC, Marine Stewardship Council, driver ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder.

Vår vision är hav som sjuder av liv och skyddade fisk- och skaldjursbestånd för denna och framtida generationer.

Med hjälp av trovärdiga standarder för hållbart fiske och spårbarhet vill vi öka utbudet av fisk och skaldjur som fångats med hållbara metoder. Det blå miljömärket gör det enkelt för alla att vara med och stödja hållbara yrkesfisken.

Våra MSC-certifierade produkter är:

Läs mer

 

MSC-C-53726
Denna produkt har uppnått MSC:s standard för ett hållbart fiske. www.msc.org/se.

Informed-Sports-certifiering

Produkter märkta med Informed-Sport testas mot förbjudna dopingsubstanser enligt WADAs (World Anti-Doping Agency) lista över sådana ämnen.

Varje produktsats testas av tredjepartslab i England och varje produktsats certifieras av Informed-Sport.

Alla produkter som ingår i Informed-Sports-programmet har testats för otillåtna ämnen av LGC, ett världsledande laboratorium för anti-doping inom idrott.

Våra Informed-Sports-certifierade produkter är:

Läs mer

Vegan

Att vara vegan innebär att avstå helt från animaliska produkter såsom; kött, fisk, fågel, mjölkprodukter, ägg, honungs- och vaxprodukter, och olika tillsatser av animaliskt ursprung.

Alpha plus har inlett arbetet med att märka upp alla våra veganrelaterade produkter med en symbol för detta för att underlätta för dig som söker helt veganska produkter.

Detta innebär att dessa produkter inte innehåller något animaliskt ursprung att det inte används några ingredienser vid tillverkningen som då skulle kunna ge biprodukter av animaliskt innehåll.

Läs mer

Läs om vilka produkter som är vegan »

Nordic Nutrition Council

Nordic Nutrition Council skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, media, forskare, hälsovårdspersonal och allmänhet.

Nordic Nutrition Council är:

  • En kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
  • En arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
  • En förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.

Läs mer

Läs även mer om hur vi säkerställar att våra produkter är säkra för dig som konsument »

X