Välj en sida

Funktionsmedicin

Vad är funktionsmedicin?

Din livsstil kan omvandla hälsa till sjukdom, eller sjukdom till hälsa. Funktionsmedicin ser personens livsstil som grunden för en god hälsa, och att livsstilsförändringar utgör grunden för bättre hälsa.

  • Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad disciplin för att utvärdera, behandla och förebygga sjukdom samt befrämja hälsa genom att integrera och fokusera på den unika biokemiska aspekten av varje person.
  • Funktionsmedicin ser kroppen som en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och system som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av vår kost, vår fysiska aktivitet, vår näringsstatus, vårt stresstillstånd, våra relationer, våra tankar och till viss del vår genetik.
  • Funktionsmedicin är en individ- och systemorienterad medicinmodell som stärker patienter och professionella att i samarbete och med gemensamt engagemang uppnå högsta möjliga hälsa genom att adressera underliggande orsaker till sjukdom.

Genom att skifta fokus från en sjukdomsorienterad medicinmodell till en mer patientorienterad medicinmodell adresserar funktionsmedicin hela personen och inte bara isolerade symptom.

Detta för att förbättra fysiologisk, känslomässig, kognitiv och psykologisk funktion ur ett helhetsperspektiv.

Professionella inom funktionsmedicin spenderar tid med sina patienter, lyssnar på deras historia och tittar på interaktioner bland genetiska, miljömässiga och livsstilsbetingade faktorer som kan influera långsiktig hälsa och kronisk, komplex sjukdom.

Det kan inkludera utvärdering av det genetiska arvet, viktiga händelser under uppväxten, trauman, systembiologi, epigenetiska faktorer som livsstil, kronisk stress, förekomsten av miljötoxiner och mikrober, samt kroppssystem och biokemi ur balans.

Funktionsmedicin innefattar ett systembiologiskt tillvägagångssätt för att förebygga och ta hand om kronisk sjukdom via terapier med fokus på näringsmässiga, livsstilsbetingade, motion, miljömässiga, strukturella, kognitiva, känslomässiga och farmaceutiska behov för att möta patientens individuella behov.

Funktionsmedicinens huvudfaktorer

Individens biokemiska individualitet

Förståelse för individens biokemiska individualitet, baserad på unika genetiska och miljömässiga förutsättningar: alla är biokemiskt unika och funktionsmedicin eftersträvar att behandla hela individen och inte enbart sjukdomen. Du har en genetisk och epigenetisk individualitet som ger specifika och unika förutsättningar, bakgrund, känslighet för miljöpåverkan, näringstillstånd, kroppsfunktioner, inre biokemi, personlighet med mera.

Patientcentrerad behandling

Medvetenhet om de fakta och bevis som stödjer ett patientcentrerat (och inte ett sjukdomscentrerat) tillvägagångssätt till behandling. Patienten i fokus innebär att behandla individen, inte sjukdomen.

Kopplingar till och dynamisk balans mellan den yttre och den inre kroppen

Förståelse för och att möjliggöra kopplingar mellan inre, fysiologiska faktorer, samt en dynamisk balans mellan den inre och yttre fysiska kroppen, sinne och ande.

Hälsa är positiv vitalitet - Uppmuntra bättre hälsa och vitalitet

Identifiering av hälsa som en positiv vitalitet, och inte bara frånvaron av sjukdom.

Betona de faktorer som uppmuntrar bättre hälsa och vitalitet.

Stöd organreserven

Stödja organreserven för att förstärka livskvaliteten, livsstilen och hälsospannet, och inte bara livslängden, hos varje individ. Detta genom att först hitta sviktande organ- och systemfunktioner i god tid, och sedan bygga upp eventuella nedsatta funktioner.

För att hitta nedsatta systemfunktioner används funktionsanalyser: funktionsanalyser kan hitta tidiga obalanser i kroppens olika organsystem, och genom att hitta funktionsstörningar på ett tidigt stadium kan sjukdom i senare skede förebyggas.

Exempel på funktionsanalyser är DNA-analys, hårmineralanalys och blodanalys.

Sjukdomar kan förebyggas bland annat genom att hjälpa personer att äta bättre, få rekommenderade rätt kosttillskott, få rätt terapi, träna rätt och sova rätt med mera.

Läs mer om funktionsanalyser på IFM-klinikens hemsida »

Fokus på långsiktig hälsa

Fokus på långsiktig och långvarig hälsa, att återställa kroppens normala och optimala funktioner för att uppnå ett tillstånd av optimal hälsa, ett positivt tillstånd av vitalitet och livsglädje.

Proaktiv medicin med aktiv patient

Möjliggöra att professionella kan praktisera en proaktiv, förebyggande och personorienterad medicin samtidigt som den stärker patienten att ta en aktiv roll i sin egen hälsa.

Funktionsmedicinsk behandling innefattar personanpassade livsstils-, närings- och kostråd till individen, och inte till sjukdomen.

En normal behandlingsplan betonar kost- och livsstilsförbättringar som grundläggande för ett bättre hälsotillstånd.

Sedan kan man komplettera detta med skolmedicinska eller komplementära behandlingar.

På detta sätt kan funktionsmedicin stödja det unika uttrycket av hälsa och vitalitet hos varje individ.

Funktionsmedicinens historia

Begreppet Funktionsmedicin grundades 1990 av dr Jeffrey S. Bland, USA.

Något år senare startade dr Bland tillsammans med dr David Jones Institute for Functional Medicine, som nu har växt ut till ett globalt synsätt och en rörelse där mer än 100 000 läkare och terapeuter från 73 länder fått utbildning i dess läkande principer.

Dess synsätt inbegriper analyser, behandlingar och tillvägagångssätt från både traditionella medicinska system, som till exempel Ayurvedisk medicin, orientalisk medicin och folkmedicin från olika länder, tillsammans med den moderna ”västerländska” farmakologiskt fokuserade medicinen.

Dr Bland är internationellt uppmärksammad som “The Father of Functional Medicine” och är en auktoritet på näringsmedicin med starka visioner om framtidens hälsa. Du kan läsa mer om dr Bland på http://www.jeffreybland.com/

dr Jeffrey S. Bland

X