Välj en sida

Detoxspecialisten

Människan exponeras dagligen för fler och giftigare ämnen än förr. Men vår kropp har en fantastisk förmåga att sekund för sekund, minut för minut och dag för dag fånga upp farliga ämnen i kroppen för att sedan göra sig av med dem i en egen detoxprocess.

Att rena kroppen med detox

Kost som är rik på grönsaker och frukt är superbra för en god hälsa och kanonbra i en detox. Växtbaserad kost är rik på antioxidanter, hjälper kroppens avgiftningsförmåga och är viktig för ett allmänt välmående i kroppen.

Det är dessutom bra att hjälpa kroppen med en reningskur några gånger varje år eller vid särskilda hälsoproblem. Till exempel rekommenderas en detox vid periodvis förstoppning eller diarré, svamp-, parasit- eller bakterieinfektion.

Även för personer med dåliga matvanor som vill rena tarmen eller som introduktion till en ny kosthållning kan en reningskur göra god nytta. Andra anledningar kan vara oren hy, svårighet med fet mat eller nedsatt energi.

Tips & Råd för bästa effekt vid detox

Många kanske tror att det är svårt eller komplicerat att stödja den na­turliga utsöndringen av de toxiner som kommer både inifrån via vår egen ämnesomsättning och utifrån från ovan nämnda källor. Det finns många olika sätt att ”detoxa”.

En bra detoxkur stödjer och förstärker kroppens egna detoxarbete som sker konstant. Man kan avlasta kroppen och förbättra kroppens olika detoxfunktioner med enkla kurer och medel under flera dagar, veckor eller månader.

Därför är det bra med en detox

Belastning utifrån

Varje år släpps mer än 2,7 miljarder kilo kemikalier ut i vår luft, våra vat­tendrag och på vår jord. Det finns dessutom redan hundratusentals ton tungmetaller lagrade i naturen, i vår närmiljö, på våra kontor och i våra kroppar. Varje familjemedlem bär på en cocktail av upp mot flera hundra olika ämnen som inte finns naturligt i miljön.

Kroniska problem

Giftiga kemikalier är starkt kopplade till den allt mer ökande förekom­sten av hormonstörningar, infertilitet, cancer, diabetes och många andra sjukdomar. Minst 35 % av alla kemikalier vi får i oss har visat sig kunna skada hjärnan, speciellt när den är under utveckling. Man tror i dag att 25 % av alla vuxna har kroniska sjukdomar som är kopplade till tungme­tallförgiftning.

Kroppens detoxfunktion

Våra mest betydelsefulla detoxorgan, som arbetar dygnet runt för att avlägsna miljögifter, är lungorna, huden, levern, lymfan, njurarna och tarmen. När du stödjer dessa med rätt typ av kost, näringstillskott, övningar och behandlingar så effektiviseras kroppens avgiftning.

Alpha Plus detoxprodukter

Alpha Plus har i över 30 år förespråkat detox som ett sätt att stödja kroppen och ge sig själv de bästa förutsättningarna för ett liv utan sjukdom. Därför har vi tillsammans med experter världen över och med avstamp i både traditionell och modern vetenskap, tagit fram ett antal produkter som kan hjälpa vid en detox.

X