Välj en sida

Spirulina, klorella och blågröna alger

Vad är klorella och vad är det bra för?

Klorella är en encellig, grön mikroalg med en äkta cellkärna (nukleid).

Den är en källa till DNA, RNA, protein och klorofyll.

Klorella är naturligt renande och en populär bas i avgiftningsprogram.

Dessutom innehåller den polysackarider, mineraler (som kalcium, järn, fosfor och kalium) och vitaminer (inklusive B12-vitamin).

Klorella innehåller hög halt klorofyll. Odlad klorella för livsmedelsändamål har öppna celler (cracked cells) för bättre upptag.

Vad är spirulina och vad är det bra för?

Spirulina är ett släkte av cyanobakterier (även kallade blå-gröna alger).

Spirulina har ätit av Aztecindianerna i Mexico i många århundraden. Den har använts som bra proteinkälla av Kanebus i Tchad i over 1 000 år.

Det har ett högt näringsvärde och har använts i över 30 år som kosttillskott.

Spirulina är rik på antioxidanter (betakaroten) och innehåller mer än 60% lättsmält protein.

Den innehåller också lite av fettsyran GLA, gammalinolensyra samt mineralet järn.

Läs gärna mer om spirulina och blå-gröna alger här: http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=3061

Hur vet jag att spirulina i era kosttillskott är säkert att inta?

Ätbara spirulinaarter (kallas också Arthrospira) producerar inte gifter.

Spirulina för livsmedelsändamål har under över 30 år undergått toxikologiska undersökningar, några av dem stödda av FN.

Ätbar spirulina av ren och hög kvalitet odlas för livsmedelsändamål under väl kontrollerade former i soldränkta sötvattensbassänger.

Vår ätbara ekologiska spirulina odlas för livsmedelsändamål under väl kontrollerade former dels i soldränkta sötvattensbassänger i USA, dels på en ö i Sydkinesiska sjön och framställs via spraytorkning för att bevara näringsinnehållet.

Våra produkter Mighty Greens och Mighty Detox innehåller spirulina som odlas i bassäng.

Alpha Plus och de etablerade odlare och tillverkare vi samarbetar med analyserar sin råvara och sina produkter för toxiner och mikrober regelbundet.

Exempelvis är den spirulina som ingår i Mighty Greens är den enda spirulina på den amerikanska kontinenten som får kallas GRAS (Generally Recognized as Safe) enligt FDA, den amerikanska motsvarigheten till vårt Läkemedelsverk.

Spirulina och chlorella har använts i kosttillskott i över 30 år, och miljontals människor har under dessa årtionden ätit tillskott utan att ta någon skada.

En studie från 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4130116/, utvärderade greens-drycker som till stor del innehöll spirulina. Den studien visade att man inte kunde hitta spår av BMAA i produkterna som testades.

Kriterier för den spirulina och klorella som används i Mighty Greens och Mighty Detox

Den spirulina och klorella som finns i Mighty Greens och Mighty Detox är ekologiskt odlad, dels i soldränkta bassänger i USA, dels på en ö i Sydkinesiska sjön. De testas regelbundet mot tungmetaller och eventuellt mikrobiologiskt innehåll för att säkerställa produkternas kvalitet och renhet. Dessutom odlas de för att tillvarata jord, vatten och energi maximalt.

För att garantera säkerheten och kvaliteten hos Mighty Greens görs följande:

 • Produktionen är USDA Certified Organic. (USA)
 • Pesticidfria – varje batch testas med ELISA-metod av oberoende lab för 66 miljögifter. Vår leverantör är en av få som testar sin produkt för mikrocystin-gifter regelbundet.
 • Har högsta kvalitetssäkran med över 40 kvalitetstester på levande kultur och torkad produkt för varje batch. Batchen släpps inte till försäljning förrän labbet certifierat produkten.
 • 100 % renhet utan tillsatser, stabliseringsämnen, konserveringsämnen eller strålning.
 • Snabb skörd och torkning för att säkerställa färskhet.
 • Förpackas i ljusblockerande glasburk.
 • Tillverkas med GMP, Good Manufacturing Practice.
 • Följer HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) vilket innebär att produkten följer specifikationer under tillverkningsprocessen och inte genom att kontrollera produkten efter att den är färdigproducerad (och då man kan välja vad man kontrollerar och testar).
 • De odlas under kontrollerade förhållanden med tillskott av näringsämnen. Växtvillkoren följs via regelbundna labanalyser.

När tillräcklig mängd alg har uppnåtts filtreras och tvättas algerna. Resultatet blir en pasta som spraytorkas omedelbart och vakumpackas i speciella förpackningar som ger fyra års bäst-före-datum.

Hela processen från dammen där algerna växer till torrt pulver tar bara 15 minuter och involverar inte att någon människa rör vid växten och pulvret.

För att garantera säkerheten och kvaliteten hos Mighty Detox görs följande:

 • Produktionen är Soil Association Certified Organic. (England)
 • Dels ser den europeiske tillverkaren till att råvaruingredienserna följer EU-lag när det gäller maxhalter av tungmetaller och mikrobiologi, dels gör vi egna labtester på färdig produkt för att följa upp detta.
 • Tillverkas med GMP, Good Manufacturing Practice.
 • Följer HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) vilket innebär att produkten följer specifikationer under tillverkningsprocessen och inte genom att kontrollera produkten efter att den är färdigproducerad (och då man kan välja vad man kontrollerar och testar).
 • De odlas under kontrollerade förhållanden med tillskott av näringsämnen. Växtvillkoren följs via regelbundna labanalyser.
Kan det giftiga ämnet BMAA, betametylaminoalanin, och andra växtgifter finnas i alger?

BMAA och andra toxiner kan förekomma i vilt växande cyanobakterier (blågröna alger) eller cyanobakterier som odlas under okontrollerade former.

Vissa blågröna alger som växer vilt innehåller gifter som kallas mikrocystiner.

Det finns forskning som säger att blå-gröna alger kan vara giftigt för människan och att torkad eller färskfryst spirulina och Aphanizomenon flos-aquae (en typ av blågrön alg) kan innehålla toxiner.

Sannolikt beror detta på att toxinbildande arter av cyanobakterier har kommit med vid skörd av de önskade arterna.
Dietrich & Hoeger, 2005; Saker et al, 2005.

Dessutom har larmrapporter om BMAA bland annat förekommit om vilt förekommande BMAA i cyanobakterier, blågröna alger, i Östersjön. Se: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nervgift-hittat-i-ostersjofisk

Ätbar spirulina innehåller inte växtgift

Observera att ätbara spirulinaarter (kallas också Arthrospira) inte producerar gifter.

Spirulina för livsmedelsändamål har under över 30 år undergått toxikologiska undersökningar, några av dem stödda av FN.

Ätbar spirulina av ren och hög kvalitet odlas för livsmedelsändamål under väl kontrollerade former i soldränkta sötvattensbassänger.

Vår ätbara ekologiska spirulina odlas för livsmedelsändamål under väl kontrollerade former dels i soldränkta sötvattensbassänger i USA, dels på en ö i Sydkinesiska sjön och framställs via spraytorkning för att bevara näringsinnehållet.

Vad skriver Livsmedelsverket om cyanobakterier och BMAA?

”På senare tid har en annan typ av ämne diskuterats.

Det handlar om en aminosyra BMAA (förkortning för beta-N-metylamino-L-alanin) som en forskargrupp har påvisat i cyanobakterier, men dessa resultat har inte kunnat konfirmeras av andra grupper och andra analysmetoder.

Det finns motsägelsefulla resultat.

Det är ännu inte klargjort om eller i vilken utsträckning BMAA kan bildas av cyanobakterier.

Det finns inga dokumenterade sjukdomsfall hos människa som ätit fisk som fångats i vatten med blomning av cyanobakterier.

I muskel från fisk som levt i vatten med giftiga cyanobakterier tycks halterna av toxiner vara mycket låga, och risken att bli sjuk efter intag av fisk från svenska vatten bedöms som mycket liten.”

Livsmedelsverkets hemsida: www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/cyanobakterier-blagrona-alger

X