Välj en sida

Spannmålsgräs

Till spannmålsgräs räknas vanligtvis vetegräs, korngräs, råggräs, havregräs och ibland alfalfa, de grässorter som ingår i Mighty Greens m. fl. produkter.

Hur odlas era spannmålsgräs?

Spannmålsgräsen odlas efter ekologiska principer i nordöstra Kansas, USA.

För alla sädesgräs gäller det att skörda i rätt tid för maximalt näringsinnehåll.

Det finns ett stadium kallat ”jointing stage” och som infinner sig just innan gräset hårdnar och bildar sin första led, innan själva stammen börja växa. Detta stadium pågår i några dagar.

Det är då som näringsvärdet är som högst, innan det faller snabbt.

Det vete- och korngräs vi använder odlas utomhus under kyliga månader.

Det skördas tidigt, innan det hunnit bilda sin första led – i takt med att det unga näringsrika gräset växer minskar halten klorofyll, protein och näringsämnen medan nivån av olöslig cellulosafiber stiger.

Spannmålsgräs odlat inomhus har inte samma näringstäthet eller rika innehåll av klorofyll som det ekologiskt certifierade vinterodlade gräs vi använder – utomhusodlat vetegräs innehåller upp till fyra gånger mer klorofyll än inomhus-/brickodlat gräs.

Ju längre en planta utsätts för solljus, desto mer klorofyll innehåller den.

Inomhus växer gräset 20 gånger fortare, men långt från glaciärjordens näringsrikedom och utan ordentligt utrymme mellan plantorna.

Det gör att detta ”inomhus”gräs lättare drar på sig sjukdomar.

Spannmålsgräs som växer utomhus blir inte angripna av bakterier, virus och mögel på samma sätt.

OBS! Ann Wigmores fina behandlingsresultat baserades på vetegräs som växer 200 dagar under vintermånaderna i Kansas.

I vilken temperatur torkas era spannmålsgräs?

Spannmålsgräsen genomgår en form av torkprocess via en roterande trumtorkare där het/varm luft “pressas” genom växtmaterialet under 7-8 minuter.

Luften som blåses/pressas in i trumman håller i genomsnitt 350 grader F / 177 grader C.

De inre delarna av själva växtmaterialet hinner då få en temperatur om ca 37 grader C under torkprocessen.

Det säkerställer att all fukt elimineras samtidigt som kvaliteten på materialet bibehålls.

I ett senare steg finfördelas materialet till pulver. Under den processen håller materialet en temperatur om 35-38 grader.

Hur vet jag att alfalfa:n i er Mighty Greens inte kommer från GMO-källa?

Innehållet av alfalfa kommer från certifierat och testat ekologiskt framställt icke-GMO alfalfafrö.

Dessutom skördas alfalfa:n innan gräset förlängs och börjar bilda stam och sin första led och därefter nya blad.

Det innebär att även om den alfalfa som växer av någon anledning skulle ha blivit smittad genom pollination av GMO-alfalfa finns det ingen möjlighet för någon GMO-smitta i den färdiga produkten.

X