Välj en sida

Sojaprotein

Vad är sojaprotein sammansatt av?

Soja är sammansatt av:

  • Protein.
  • Kolhydrater.
  • Fett.
  • Fiber.
  • Fytonäringsämnen, speciellt isoflavoner.
Är det bra att äta sojaprotein? En del påstår att det inte är bra att äta sojaprotein. Stämmer det?

Det finns många studier som visar fördelarna med soja och studier som visar nackdelarna med soja.

Det finns också kommersiella intressen inom multimiljard-sojaindustrin och jordbruksindustrin som arbetar för större användning av soja samtidigt som ett motarbete finns från bl. a. mejeriindustrin i vissa länder.

När det gäller ökade cancerfall och minskad livslängd har det visat sig att det troligtvis är mjölkkasein och inte soja samt den totala mängden protein man äter per dag som är det stora problemet.

Det går att läsa fram ur den största näringsstudien som har gjorts genom tiderna, ”The China Study”. Läs mer om detta på http://www.thechinastudy.com.

Majoriteten av de studier som publicerats runt om i världen visar på dock på fördelar med sojaprotein.

dr Jeffrey S. Bland om sojaprotein

 

Använder Alpha Plus genmanipulerad soja i sina produkter?

 

Nej. Vi använder bara DNA-identifierad och spårbar soja för att garantera renheten.

Tillverkaren testar varje batch så att sojaproteinet inte är genmanipulerat.

Över 90 % av all soja som produceras och i livsmedelshandeln i USA är genmanipulerad (GMO).

Studier på möss visar att GMO-soja ökar tumörbildning hos möss.

Ät bara certifierad icke-GMO-soja.

Har Alpha Plus sojaprodukter en naturlig balans av isoflavoner?

Ja. Sojaprodukterna har en verifierad naturlig mängd av isoflavonerna genistein and daidzein.

Sojaprodukterna har ett 1:1 förhållande av dessa isoflavoner vilka är identiska med de som hittas i tofu.

Är det säkert och ofarligt att inta de fytoöstrogener som finns soja?

Ja.

Kan jag äta soja om jag har problem med blodsockret?

Sojaprotein har lågt glykemiskt index (< 30) och studier visar att soja förbättrar fastande glukosvärden, motarbetar utveckling av insulinresistens, metabolt syndrom och diabetes.

Påverkar sojaprodukter den manliga reproduktionsförmågan negativt?

Nej.

Studier gjorda med balanserade sojaisoflavoner visar ingen negativ inverkan på den manliga reproduktionsförmågan.

Studier gjorda med bara en isoflavon eller genom att injicera isoflavoner direkt in i blodet har däremot visat att detta kan vara negativt.

 

Hämmar sojaprotein sköldkörtelfunktionen?

Väldesignade kliniska studier på människor har visat att soja har minimal effekt på sköldkörtelfunktionen hos friska människor.

Överdos av sojaprotein, t.ex. 3–4 portioner per dag under många månader, eller om du är extra känslig för sojaprotein, kan orsaka allergi, nedsätta sköldkörtelfunktionen samt störa hormonbalansen hos vissa människor.

I sådana fall är det naturligtvis inte bra att äta sojaprotein.

Är sojaprotein ett så kallat komplett protein?

Tidigare trodde man att soja inte var ett komplett protein.

Detta förefaller vara fel – sojaprotein har nästan samma Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS)- värde som ägg och mjölk: 1,00 för ägg och mjölk, och 0,91 för sojaprotein.

Är inte sojaprotein mer allergiframkallande än andra proteiner?

Du kan vara allergisk mot såväl sojaprotein som andra typer av protein.

Sojaprotein tenderar att vara mindre reaktivt än många andra matproteiner men upp till 10 procent av den svenska befolkningen kan vara allergiska mot soja.

Du ska dock begränsa mängden sojaprodukter för barn som inte är sojaallergiska, speciellt välling för småbarn där en till två portioner per dag inte bör överskridas.

Barn som ätit för mycket soja har rapporterats få störd hormonbalans.

Om du vill använda sojamjölk kan du rotera den med rismjölk, havremjölk, sesammjölk, cashewmjölk, solrosmjölk och mandelmjölk.

Behöver jag använda fermenterade sojaprodukter för att få terapeutiska fördelar?

Nej.

Men fermenterade produkter som tempeh, miso, sojasås, tamari, natto och marinerad tofu är ofta bättre när det gäller förmågan att smälta och ta upp näringsämnena.

Vad kan det finnas för nackdelar med att äta sojaprotein?

Soja innehåller en del oxalater och fytinsyra som kan störa mineralupptaget samt öka risken för gall- och njurbesvär.

Råa sojabönor innehåller proteashämmare som kan öka risken för bland annat cancer.

Det finns inga klara bevis på att små mängder av dessa proteashämmare är farligt för människan, men vissa forskare hävdar att det kan vara hälsovådligt med intag av dessa substanser.

Värmebehandling kan förstöra proteashämmare; kokning av sojabönor eller bearbetning av soja, såsom värmebehandling för tillverkning av isolerat sojaprotein, förändrar delvis proteinet och minskar på så vis proteashämmarnas verkan.

Värmebehandling av sojaprotein ökar dessutom kroppens upptagningsförmåga.

Det finns höga halter aluminium, fluor och även MSG i vissa sojaprodukter av sämre kvalitet – framställningsmetoderna för många sojaprodukter är skadliga, de kan till exempel använda för höga temperaturer samt använda lösningsmedel vid extraktion från sojabönan.

Toxiner bildas vid felaktiga tillverkningsmetoder.

Sojabönor innehåller upp till 6,5 % lektiner. Lektiner är en mycket viktig grupp av bioaktiva proteiner som återfinns hos nästan alla organismer.

Lektiner har förmågan att passera genom tarmväggen och om proteinnedbrytningen är ofullständig kan proteinrester följa efter och orsaka allergiska reaktioner.

Lektinerna hämmar liksom fytinsyran också upptaget av mineraler.

Dessutom hämmas upptaget av protein, vilket gör att det är svårt att veta hur mycket protein man tillgodogör sig.

X