Välj en sida

Risprotein och rismjöl

Hur kontrollerar ni att det inte finns för mycket arsenik i era produkter som innehåller risprotein och rismjöl?

Fram tills januari 2016 fanns det inte någon övre gräns för arsenik inom EU när det gäller livsmedel.

Idag finns det maxhalter för vissa färdiga livsmedel, men inte för importerade råvaruingredienser.

Våra tillverkare i Belgien och England som använder risprotein och rismjöl i sina produkter följer därför de nationella lagstiftningarna om maxhalten 1 ppm för arsenik i livsmedel.

Läs mer om arsenik i livsmedel och om arsenik i ris på Livsmedelsverkets hemsida.

Kan risprotein vara genmanipulerat?

Ja. Risproducenter världen över trycker på att få sprida, sälja och odla genmanipulerade varianter av ris.

Vissa länder och delar av världen är mer intresserade av att odla och sälja GMO-ris än andra länder.

Vi efterfrågar därför certifikat gällande icke GMO i samband med att vi kvalificerar en råvara innehållande ris.

X