Välj en sida

Pau D'Arco

Varifrån kommer ert Pau D'Arco-té?

Pau D’Arco-teet, ibland även kallat Ipe roxo, lapacho eller taheebo, framställs från innebarken från fullväxta träd av tabebujasläktet. Det vanligaste trädet som används för denna framställning är Tabebuia impetiginosa, eller Purple Tabebuia, som främst växer i Brasilien och/eller Sydamerika.

Synonymer till Tabebuia impetiginosa är Tabebuia avellanedae, T. ipe, T. nicaraguensis, T. schunkeuigoi, T. serratifolia, T. altissima, T. palmeri, Gelseminum avellanedae, Handroanthus avellanedae, H. impetiginosus, Tecoma adenophylla, Tecoma avellanedae, Tecoma eximia, Tecoma impetiginosa, Tecoma integra, Tecoma ipe.

Hur gör man när man framställer Pau D'Arco-té?

Pau d’arco-träd odlas utan konstgödning eller bekämpningsmedel.

När träden är mogna huggs de ned, barkas och veden används för andra ändamål.

Barken får självtorka. Därefter skickas barken till fabrik där den rensas, innerbarken separeras från ytterbarken och torkas ytterligare för att hålla maximalt 10 % fuktighet.

Till sist finfödelas / hackas barken till lämplig storlek (så kallad cut).

Hur går det till efter odling och skörd, återplanteras skogen?

För att kunna framställa Pau d’arco-bark måste man ha en odling med träd samt ha licens att skörda träden. Samtidigt måste man ha ett godkänt återplanteringsprojekt samt återplantera skogen efter skörd.

Det finns mycket naturligt växande Pau D’arco i Sydamerika men dessa används inte för att framställa Pau D’arcoté.

Lite kuriosa

Pau d’arco är stora och starka träd. Det sägs att dess bark kan stå emot en skogsbrand och klara sig levande ur en sådan.

Även veden är mycket stark. Man använder den ibland som bärande pelare i byggnader. Bland annat har Mitterrand French National Library i Paris (www.bnf.fr/en/tools/a.welcome_to_the_bnf.html) sina fyra hörnbyggnader helt täckta med Pau d’arco-trä.

X