Välj en sida

Kollagen

Vad är och vad gör kollagen i kroppen?

Kollagen är ett komplext strukturprotein som underhåller styrka och flexibilitet i hela kroppen.

Det utgör 25 %–35 % av allt protein i kroppen.

Kollagen är ett trippel-helix-protein som bildar fibriller med hög styrka.

Kollagen innehåller upp till 19 olika aminosyror.

De fyra viktigaste och mest förekommande aminosyrorna är:

  • Glycin: den mest förekommande aminosyran i kollagen. Extra tillskott av glycin kan behövas för att uppnå ideala metabola processer i kroppen.
  • Prolin: en icke-essentiell aminosyra som syntetiseras från glycin och är viktig i funktionen hos leder och ligament.
  • Hydroxyprolin: spelar en viktig roll i stabiliteten hos kollagenet.
  • Alanin: används i biosyntesen av proteiner.

Varför är kollagen så viktigt?

Kollagen är en av de viktigaste strukturerna i vår kropp för styrka och flexibilitet.

Det är en viktig komponent i extracellulär matrix och bindväv, bland annat i hud, benvävnad och brosk.

Leder och ligament

Kollagen ger en böj- och dragfasthet till skelettet och utgör en strukturell enhet i bindväven, där den ger stöd och skydd mot yttre stress och belastning.

Hud

Huden består till hela 70 procent av kollagen.

Kollagenhalten och kroppens kollagenproduktion är viktig för att huden ska hålla sig elastisk, spänstig och frisk.

I takt med åldrandet minskar kroppens produktion av kollagen.

Exempel: när du är liten kan du grimasera utan att få tillstymmelse till några rynkor och väck i ansiktet, men när du blir äldre blir huden allt mindre elastisk.

Benvävnad

36 % av benvävnaden i skelettet består av kollagen typ I och III.

Vilka typer av kollagen är vanligast?

Man har identifierat och beskrivit minst 16 olika typer av kollagen.

De kan delas in i olika typer och grupper i enlighet med deras strukturella form.

När det gäller kosttillskott är det främst fem fibrilla kollagentyper som man räknar med (typ I, II, III, V, XI), men även kollagen typ IV förekommer.

80–90 % av allt kollagen i kroppen består av typ I, II och III, varav typ I dominerar.

Vanliga kollagentyper och var de förekommer:

  • Kollagen typ I: Hud, ben, tänder, senor, ligament, interstitialvätska, organ, ben. Upp till 90 % av allt kollagen i kroppen.
  • Kollagen typ II: Brosk, ledvätska, ögonvätska. Upp till 60 % av proteinet i brosk. Kollagen typ II produceras av kondrocyter, den icke-cellulära matrixen hos brosk – en vätskelik utfyllnad inuti brosket.
  • Kollagen typ III: Hud, muskler, blodkärl.
  • Kollagen typ IV: Basalmembran.
  • Kollagen typ V: Liknar typ I; också cellkulturer, fostervävnader, interstitialvätska.
  • Kollagen typ VI: Bland annat interstitialvätska.
Hur är det, minskar kollagenet i kroppen med åldern?

Ja, i takt med åldrandet minskar vår förmåga att producera kollagen.

Denna nedbrytningsprocess börjar redan vid 25 års ålder och mängden kollagen minskar därefter med cirka en procent varje år – när du fyllt 60 år kan kollagenhalten ha minskat med 50 %.

När kroppens befintliga kollagen bryts ned kan det visa sig på olika sätt.

Exempel: huden förlorar sin elasticitet och styrka, det blir mera rynkor, dina leder stelnar och håret tunnas ur.

Hur kan jag tillföra kollagen till kroppen?
Från specifika tillskott och livsmedel

Tillskott och livsmedel innehållande olika kollagentyper kan tillverkas från olika delar av främst fisk, nöt och gris.

Alpha Plus använder högkvalitativt kollagen typ I och typ II från fisk som tillverkas genom torkning på låg temperatur och en försiktig enzymatisk hydrolysering.

Temperatur, tid, tryck, pH och växtbaserade enzymer används för att framställa bioaktiva kollagenpeptider med låg molekylär vikt.

Det kollagen som vi använder kommer från fisk från hållbart fiske och har en partikelstorlek om 100 ppm för hög biotillgänglighet.

Dessa bioaktiva kollagenpeptider kan kroppen spjälka, ta upp och använda på ett effektivt sätt.

Från kosten

Du kan även få i dig kollagen genom att äta animaliska produkter som gelatinrikt kött, benbuljong, brosk från benen (exempelvis kycklingfötter) och skinnet från fågel.

Många näringsexperter anser exempelvis att det är bra att koka dessa animaliska ingredienser benbuljong, en så kallad bone broth.

Denna innhåller kollagen i form av bland annat det gelatin som formas när det kokas upp.

Benbuljon anses vara bra för liknande funktioner som kollagen är men tillför kollagen i betydligt lägre halter jämfört med mer koncentrerade, lättupptagliga och bioaktiva tillskott.

Hur tillverkas det kollagen som ni använder i era produkter?

Vårt kollagen kommer från fisk.

Det tillverkas från rest- och biprodukter som bildas efter dagligt och uthålligt fiske i havet utanför den franska nordvästkusten.

Man tar tillvara en del av de restprodukter som blir över efter att fisken processats i livsmedelsproduktionen.

Detta sker dels direkt på båten strax efter att fisken tagits upp, dels i fiskfabriker efter att dagens fångst levererats i hamn.

Kollagentillverkaren har kontrakt med olika fiskeriverksamheter som samlar in rest- och biprodukterna i speciella behållare som sedan levereras till fabriken där kollagenet tillverkas.

Tillverkningen sker genom torkning på låg temperatur och en försiktig enzymatisk hydrolysering.

Temperatur, tid, tryck, pH och växtbaserade enzymer används för att framställa bioaktiva kollagenpeptider med låg molekylär vikt.

 

Vilken typ av kollagen används i Alpha Plus kollagenprodukter?

Vi använder högkvalitativt kollagen typ I och typ II från fisk som tillverkas genom torkning på låg temperatur och en försiktig enzymatisk hydrolysering.

Används det några kemikalier när ert kollagen tillverkas?

Nej.

Inga lösningsmedel, kemikalier eller någon molekylär rening används i produktionen.

 

X