Välj en sida

Innehåller B-vitaminerna jäst?

När kosttillskott innehållande B-vitaminer började finnas att köpa i Sverige tillverkades B-vitaminerna ofta från jäst. Så är det inte längre – idag har tillverkningsmetoderna utvecklats till ofta ganska komplexa biokemiska processer.

Två bioteknologiska metoder dominerar, direkt bakteriologisk fermentation och biokatalys. Även kemisk syntes förekommer. Dessa metoder baseras på förnybara resurser och kan ge både enkla och komplexa molekyler i former som direkt kan användas i livsmedel.

Många näringsämnen, främst vitaminer inklusive B-vitaminer, samt aminosyror, enzymer, askorbin- och hyaluronsyra, med flera, tillverkas genom direkt fermentation: en sådan process inleds med hjälp av kolhydrater, fukt, värme, rätt pH och i bland andra ämnen som får fermentera. Bland annat majs, ris, sockerbeta, sockerrörsmelass, majssocker och glukos (och ibland även saltlösning) kan användas i den här delen av tillverkningsprocessen.

Därefter renas lösningen och ämnen kan extraheras/isoleras/reduceras i olika steg för att få fram en slutgiltig ingrediens.

Man tillsätter olika ämnen och använder olika processteg för att få fram olika slutingredienser.

Många ingredienser genomgår fyra till åtta (eller flera) processteg innan det blir en färdig ingrediens, klar att använda i kosttillskott.

Däremot används inte jäst i dessa processer: dessa kosttillskott är jästfria, men har genomgått fermentation i något skede av tillverkningen.

Exempel tillverkningsmetoder

Pro‐vitamin A, kolecalciferol, E-vitamin, K1-vitamin, tiamin, pantotensyra, pyridoxin, D‐biotin och B9-vitamin kan tillverkas via kemisk syntes och/eller via enzymatiska, mikrobiologiska och bioteknologiska metoder. Mibrobfermentation med hjälp av bakterier, jäst eller svamp används ofta för att tillverka Vitamin C, B2, B12, ergokalciferol, vissa fettsyror, K2-vitamin, Q10/ubiquinon, PQQ. Glutation kan tillverkas med hjälp av Saccharomyces cerevisiae eller Candida utilis. GABA tillverkas med hjälp av en tvåstegs-process: glutamat-fermentation med Corynebacterium, and efterföljande omvandling till GABA med hjälp av mjölksyrabakterie-utvunnen glutamatdekarboxylas. Vissa molekyler kan tillverkas via en kombination av kemiska steg och mikrob-/enzymatiska steg (som niacin, pantotensyra, C-vitamin, L‐karnitin). Vissa ingredienser produceras via mikroalg-kulturer i dammar eller fermentationstankar (betakaroten, vissa fettsyror).

Exempel tillverkning av tiamin

På 1920-talet kunde tiamin, B1-vitamin, utvinnas från riskli. På 1930-talet kunde tiaminpyrofosfat isoleras från jäst. Idag sker tillverkning oftast via bakteriell fermentation. Fermentation av olika stammar kan ske via olika enzymatiska processteg: ofta används en mikroorganism, till exempel E. coli och Rhizobium-arter, innehållande olika gener som orsakar en överproduktion och frisläppande av tiamin i det medium den odlas i. Rhizobium är en gramnegativ kvävefixerande bakterie som lever i jorden. Även syntes av tiamin i Bacillus subtilis är vanligt. Bacillus subtilis är en grampositiv stavbakterie som förekommer i vår omgivning. Med hjälp av bakterier och olika enzymer, främst tiaminfosfat-pyrofosfater och oxidaser, och tiazol-biosyntes, kan en bakteriell fermentation bilda tiamin som sedan i sin tur kan utgöra basen till en färdig råvara för livsmedelsindustrin.

Exempel tillverkning av pyridoxin

Pyridoxin är en 4-metanolform av vitamin Boch är en av de mest stabila B6-vitaminformerna. En process för att producera Vitamin B6 är att odla en mikroorganism av släktet Rhizobium som senare kan producera vitamin B6 i medium under aeroba förhållanden. Odlingsförhållandena för denna bakteriefermentation kräver bland annat kol, kväve och salter för att kunna odla mikroorganismen. Dessutom kan pyruvat, D-glyceraldehyd, glycolaldehyd, glycin, 1-deoxy-D-treo-pentulos och 4-hydroxy-L-treonin tillsättas.

Enligt uppgift tillverkas över 50 % av all pyridoxin via kemisk syntes via olika varianter av cykloaddition av tillsatta oxazoler med butenediol-derivat (dessa oxazoler ska inte förväxlas med de oxazolderivat som ingår i en kategori läkemedel med centralt verkande muskelavslappnande effekt). Vidare kan ämnen som saltsyra, natriumbisulfat, kolväten, trifenylfosfin, trietylamin och trikloroisocyanuridsyra användas i en komplex process för att bilda exempelvis pyridoxinhydroklorid.

Exempel tillverkning av hyaluronsyra

Hyaluronsyra tillverkas vanligen genom en icke-patogen mikrobfermentation med hjälp av andra, för kroppen bättre bakteriestammar, främst Bacillus subtilisBacillus subtilis är en vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie. Som i all fermentation använder man någon form av kolhydrat som hjälp i fermentationsprocessen. I detta fallet används ofta sukros. Dessutom använder vissa tillverkare grundämnet kol som en viktig komponent i fermenteringen. Inga animaliska ämnen används i tillverkning av hyaluronsyra.

X