Välj en sida

Hyaluronsyra

Vad är hyaluronsyra?

Hyaluronsyra (även kallad HA eller hyaluronan) är en naturlig polysackarid som förekommer i kroppen.

Hyaluronsyra är en naturlig icke-sulfaterad glykosaminoglykan och är sammansatt av alternerande beta-1,3-N-acetyl-glukosamin och beta-1,4-glukuronsyra-disackarider.

Till skillnad från andra glukosaminoglykaner produceras det inte på ett protein i golgiapparaten utan tillverkas direkt av ett plasmamembranbundet enzym kallat HA syntas, som utsöndrar det direkt ut till extracellulära utrymmet.

HA är unik på det sättet att den är högst konserverad och identisk hos alla arter.

Vad spelar hyaluronsyra för roll i kroppen?

Hyaluronsyra uppvisar signifikanta strukturella, reologiska, fysiologiska och biologiska funktioner.

Den har distinkta fuktande och visko-elastiska egenskaper, samtidigt som den inte har negativ inverkan på immunförsvaret eller bidrar till toxicitet i kroppen.

Hyaluronsyra i huden spelar viss roll för celltillväxten, men dess huvudsakliga funktion är att dra till sig och behålla vatten – HA kan binda vatten upp till tusen gånger sin egen volym.

Hudens bindväv är uppbyggd av fibrer och mellan dem finns en geléaktig matrix som till stor del består av hyaluronsyra.

Hyaluronsyra fyller ut utrymmet mellan kollagen och elastintrådar och bidrar på så sätt till hudens fasthet och spänst.

HA finns även i överflöd i dermis, det skikt som ligger precis under epidermis i huden.

Hyaluronan har även en stötdämpande funktion vilket gör det till en av de viktigaste komponenterna i broskväv.

I extracellulär matrix har det flera funktioner, bland annat vid sårläkning, cellmigration, inflammation med mera.

Hur mycket hyaluronsyra finns det i kroppen?

Varje vuxen människa har i genomsnitt 7–8 g hyaluronsyra i sin hud, och cirka 15 gram hyaluronsyra i hela kroppen.

HA finns också i bindväv, brosk, ledvätska, benhinnevävnad, epitel, neural vävnad och i den del av ögat som kallas glaskroppen.

Hur är det, minskar halten hyaluronsyra i kroppen med åldern?

Med åldern minskar kroppens produktion och hyaluronsyranivåerna i huden.

En åldrad person har ofta ingen hyaluronsyra kvar i läderhuden.

 

Påverkas hyaluronhalten av UV-strålning och solning?

UV-strålning, exempelvis vid solljusexponering, bryter ner hyaluronsyra.

Detta har man kunnat påvisa genom förhöjda nivåer av hyaluronsyrarester efter UV-exponering.

Vilken molekylstorlek har hyaluronsyra?
Antalet disackarider i hyaluronsyra kan gå upp till 10 000, vilket kan resultera i molekylvikter om 4 MDa eller mer.
Hur tillverkas den hyaluronsyra som används i kosttillskott?

Hyaluronsyra, precis som de flesta andra syror som används i livsmedel och kosttillskott, tillverkas genom fermentation.

Tidsmässigt kan produktion av hyaluronsyra delas in i tre kronologiska sekvenser:

  • Fram till slutet av 1980-talet tillverkades hyaluronsyra från tuppkam. Tuppkam (och bland annat navelsträngen) har hög koncentration av HA.
  • Från slutet av 1980-talet och en tid framåt tillverkades hyaluronsyra via fermentation med inblandning av en Streptococcus zooepidemicus-stam. Problemet var att streptococci är patogen till sin natur och en slutprodukt från den typen av tillverkning kan orsaka immunologiska problem.
  • Idag tillverkas hyaluronsyra vanligen genom en icke-patogen mikrobfermentation med hjälp av andra, för kroppen bättre bakteriestammar, främst Bacillus subtilisBacillus subtilis är en vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie. Som i all fermentation använder man någon form av kolhydrat som hjälp i fermentationsprocessen. I detta fallet används ofta sukros. Dessutom använder vissa tillverkare grundämnet kol som en viktig komponent i fermenteringen. Inga animaliska ämnen används i tillverkning av hyaluronsyra.
Referenser
  • Lodish et al. Molecular Cell Biology 6th ed – 2007.
  • https://www.manufacturingchemist.com/technical/article_page/Hyaluronic_acid__the_biotech_way/41631.
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3239841/.
X