Välj en sida

Fiskolja

 

Från vilka vatten/delar av världen hämtar man fiskolja?

Fiskolja utvinns i stor omfattning från fisk som tas upp ur havet utanför den sydamerikanska västkusten.

Man tar den även från fisk som fiska i vatten utanför den norska kusten, Barents hav och utanför Alaska.

Även Turkiet förekommer.

Vilka former av fiskoljor är vanligast?

Fiskolja förekommer i främst fyra former:

 • Triglycerid (TG),
 • Etylester (EE),
 • Återskapad triglycerid (Restituated Triglyceride, rTG),
 • Neutral triglycerid (TGN).

De flesta fiskoljorna kommer i två olika typer, triglycerider (TG) eller etylester (EE).

Triglycerider är hur fett normal lagras i kroppen. De utgör 95 % av fettet i kosten.

En triglycerid innehåller tre fettsyror och en glycerol-del.

En etylester bildas genom att bryta kopplingen mellan fettsyran och dess glycerol-del.

Sedan skapas en koppling mellan fettsyran och en etanol-molekyl.

Denna process kallas trans-esterifiering.

Detta görs vanligtvis för att få en högre koncentration av fettsyror och för att eliminera toxiner.

Vill man sedan rena råvaran ytterligare och bilda en ännu mer koncentrerad fiskolja tillverkar man en återskapad triglycerid.

För att bilda en återskapad triglycerid behöver sedan bland annat enzymer användas för att eliminera kopplingen till etanol-molekylen, bilda fria fettsyror och etanol för att i nästa steg bli av med etanol och återintroducera glycerol.

Vilka fettsyror är vanligast att finna i fiskolja?

De vanligaste fettsyrorna, och de fettsyror vi oftast eftersöker och vill ha från fiskoljan är EPA, eikosapentaensyra, och DHA, dokosahexaensyra.

EPA

EPA kan även betecknas 20:5n-3, vilket innebär att den består av 20 kolatomer med fem dubbelbindningar.

N-3 anger att den är en omega-3-fettsyra.

DHA

DHA kan betecknas 22:6n-3. Den kemiska beteckningen betyder att DHA har 22 kolatomer med 6 dubbelbindningar.

N-3 innebär att det är en omega-3-fettsyra. Trean innebär att den första dubbelbindningen finns mellan kolatom tre och fyra.

Upp till 60 % av fettet i hjärnans cellmembran är DHA med en koncentration i hjärnbarken, synapserna och mitokondrierna. DHA finns också i ljusreceptorerna i ögonens näthinna.

EPA och DHA är viktiga för hjärtat, hjärnan och kroppens övriga celler.

Alfalinolensyra, ALA

I vissa typer av marina produkter hittar man även mindre halter av alfalinolensyra.

Det är kortkedjad fettsyra med 18 kolatomer och 3 dubbelbindningar (18:3n-3).

ALA är moderfettsyran i omega-3-familjen och finns annars främst i linfröolja, rapsolja, portlak och valnötter.

Det är oklart om ALA är nyttig i sig eller endast genom dess långkedjade derivat EPA och DHA.

Kroppen behöver kunna omvandla ALA till EPA och DHA. En studie (Pawlosky et al.) från 2001 visade att ALA endast omvandlades till den långkedjade EPA i mycket små mängder, endast 0,2 procent.

Däremot gick den vidare omvandlingen till DHA mycket smidigare.

Därför anser forskarna som gjort studien att man inte bör utesluta EPA och DHA ur kosten.

Exempel på andra fettsyror som kan finnas i fiskolja:
 • Dokosapentaensyra (också en omega-3-fettsyra),
 • Eikosatetraenoidsyra,
 • Oktadekadienoidsyra,
 • Oktadekatetraenoidsyra,
 • Oktadekatrienoidsyra,
 • Palmitinsyra,
 • Myristinsyra.

Referens:

Hur är det, kan fiskolja innehålla flera olika fettsyror?

En studie har visat att fiskolja kan innehålla 30 st olika fettsyror, inklusive mellan 10 och 14 olika mättade fettsyror, med upp till 36 % av det totala fettinnehållet.

Nivåerna av omega-3-fett kan variera mellan 33 % och 79 %.

Referens:

 • Preston, R, et.al. Omega-3 fatty acid fish oil dietary supplements contain saturated fats and oxidized lipids that may interfere with their intended biological benefits. Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 483, Issue 1, 29 January 2017, Pages 425-429.
Kan fiskolja i olika fiskoljaprodukter härskna?

Ja. Därför tillför tillverkare av fiskolja någon form av antioxidant för att oljan inte ska härskna.

Det gäller både kapslar och när oljan lagras i flaska och säljs i flytande form.

Den antioxidanten kan till exempel vara E-vitamin, kallpressad olivolja eller rosmarin.

OBS! När du skär itu och delar på en kapsel, eller skruvar av locket på en flaska med fiskolja är det viktigt att oljan luktar fräscht och inte härsken fisk – om det luktar dåligt ska du inte använda produkten.

Kan fiskolja även härskna när det kommit in i kroppen?

Ja. Därför tillför vissa tillverkare kallpressad olivolja till fiskoljan.

Den kallpressade olivoljan innehåller antiinflammatoriska antioxidanter (flavonoider).

Detta skyddar cellerna mot skada och bidrar till att kroppen kan självläka.

Oliver innehåller högeffektiva flavonoider som skyddar kroppen mot oxidativ stress och överdriven inflammation.

Omega-3-fettsyror som cirkulerar i blodet aktiveras snabbt i delar av kroppen där skada och inflammation uppstått.

Detta motverkar att kroppens immunrespons och inflammatoriska respons inte blir för stark.

Antioxidanterna från oliverna transporteras tillsammans med fettsyrorna i blodet. Via denna transportmekanism kan antioxidanterna skydda fettsyrorna både under transporten och efter det att de integreras med cellen.

Covas, M. et al., 2006. The effect of polyphenols in olive oil on health disease risk factors. Ann. Intern. Med. 145:33-341.

Kan fiskolja innehålla kvicksilver eller andra gifter?

Ja. därför genomgår råvaran för fiskolja en reningsprocess för att eliminera olika gifter.

Det är ett ”måste” då fisken i våra världshav, trots att de är vildfångade, i olika grad kan innehålla tungmetaller.

Denna reningsprocess sker med en molekylär destilleringsprocess, en typ av ”raffinering”.

Är fiskolja "destillerad"?

Det kan den vara.

Naturlig fiskolja är länkad till en glycerolmolekyl. För att öka koncentrationen av EPA och DHA kan man genom destillering omvandla fiskoljan till exempelvis en etylester. Denna process kallas även ibland för fraktionering.

Genom destillering/fraktionering kan det mesta av de fettsyror med lägre kolatomer än 20 (C14, C16, C18) tas bort.

För att öka koncentrationen behöver även glycerol och andra ämnen elimineras från råvaran.

Genom att använda olika råmaterial och korrekta processparametrar kan olika koncentrationer av EPA, DHA och andra omega-3-fetter produceras.

Är fiskolja ”raffinerad”?

Ja, på sätt och vis.

Den reningsprocess som används för att rena fiskolja kallas ibland för raffinering.

Den processen är nödvändig för att kunna skilja ut och eliminera de gifter som kan finnas i råvaran.

I och med denna process kan den färdiga produkten vara så ren från toxiner som möjligt.

Vid vilka temperaturer processas fiskolja?

Fiskolja eller dess startmaterial hettas upp till högre temperaturer vilka kan nå minst 100°C och max 150°C under olika processteg.

Hur kvalitetssäkras er fiskolja?

Våra omega-3-produkter kvalitetssäkras genom att vi väljer att samarbeta med producenter som har system för att testa, följa upp och säkra kvaliteten.

Det innebär i praktiken att tillverkaren bland annat har ett fungerande system (vilket är lagstadgat) för faroanalys och kritiska styrpunkter, där man (med denna produkt) bland annat analyserar innehåll av

 • Acid value Max 0,5 mg KOH/g PhEur 2063/2.5.1
 • Peroxide value Max 2,0 meq/kg PhEur 2063/2.5.5
 • Anisidine value Max 10,0 PhEur 2063/2.5.36
 • Total oxidation (Totox) Max 12 611136 (In-house)
 • Absorbance at 233 nm Max 0,50 AU PhEur 2063/2.2.25
 • Oligomers and partial glycerides Max 3 area % PhEur 2063/2.2.30
 • Hg, Mercury: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • Pb, Lead: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • Cd, Cadmium: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • As, Arsenic: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • Organic impurities:
 • Dioxins (TE WHO), Sum PCDDs/PCDFs: Specification max 1,75 pg/g. Method US EPA 1613
 • Dioxins and dioxin-like PCBs (TE WHO), Sum PCDDs/PCDFs, non-ortho and mono-ortho PCBs: Specification max 3 pg/g. Method US EPA 1613 and 1668
 • PCBs, IUPAC no: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180: Specification max 0,09 mg/kg. Method US EPA 1668
 • PCBs, Sum 209 congeners: Specification max 0,09 mg/kg. Method US EPA 1668
 • Benzo(a)pyrene: Specification max 2,0 ng/g. Method 611536 (In-house)
 • PAHs, Sum of benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benz(b)fluoranthene and chrysene: Specification max 10,0 ng/g. Method 611536 (In-house)

För att finna orenheter, oxidation etc.

Man gör återtester av vissa värden efter 24 månader för att testa stabiliteten av produkten och se om förändringar skett.

Vilken form av fiskolja är bäst, triglycerid eller etylester?

En längre studie som publicerades år 2016 fann ingen signifikant skillnad i biotillgänglighet mellan triglycerid-formen och etylester-formen av fiskolja. Studien pågick under tre månader.

Källa:

Vad är Codmarine®?

Codmarine® är en fiskolja innehållande ca 20 procent DHA och ca 8 procent EPA.

Det är en MSC-certifierad och DHA-rik fiskolja i triglyceridform.

Den utvinns ur biprodukter från 100 % spårbar torsk, sej och kolja som fiskas med hållbara metoder i kalla och näringsrika vatten utanför Norges västkust (norra delarna) och Barents hav.

Du finner Codmarine® i produkten Brain Oil 250 ml »

Godkända hälsopåståenden för EPA och DHA
 • EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion.
 • DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion.
 • DHA bidrar till att bibehålla normal synförmåga.
X