Välj en sida

B3-vitamin, Niacin

Vad är niacin?

Niacin, B3-vitamin, är en vattenlöslig organisk kemisk substans tillhörande gruppen pyridinkarboxylsyror.

Denna grupp inkluderar pikolinsyra, nikotinsyra och isonikotinsyra.

Denna vattenlösliga substans är ett derativ av pyridin med en karboxylgrupp (COOH) i 3-positionen.

Nikotinsyrans amid heter nikotinamid och är en av byggstenarna i den energibärande molekylen nikotinamidadenindinukleotid (NAD+).

Här har karboxylgruppen ersatts av en karboxamidgrupp (CONH2).

Det finns även mer komplexa amider och varianter av estrar.

I kosttillskott pratar man om två olika former av niacin, nikotinsyra och nikotinamid.

B3-vitamin, niacin, kan bestå av nikotinsyra och nikotinamid i olika proportioner.

Kan kroppen producera niacin?

En viss egenproduktion sker via amionsyran tryptofan: niacin kan bildas i kroppen från tryptofan som finns i proteiner i kosten.

Vilka godkända hälsopåståenden finns det för niacin?
  • Niacin bidrar till normal energiomsättning.
  • Niacin bidrar till nervsystemets normala funktion.
  • Niacin bidrar till normal psykologisk funktion.
  • Niacin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor.
  • Niacin bidrar till att bibehålla normal hud.
  • Niacin bidrar till att minska trötthet och utmattning.
Vad är niacinekvivalenter (NE)?

Rekommendationen för niacin avser så kallade niacinekvivalenter. I livsmedelsdatabasen – sök näringsinnehåll (http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall/) uppges både ursprungligt niacin och totala niacinekvivalenter (NE).

Niacinekvivalenter omfattar både det niacin som finns ursprungligt (preformerat) i maten och det niacin som bildas i kroppen från aminosyran tryptofan. 60 mg tryptofan motsvarar 1 (NE) eller 1 mg niacin.

Om tryptofanvärden saknas antar man att 1 g protein i genomsnitt innehåller 1 procent tryptofan eller 0,166 NE.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida »

I vilken mat hittar man B3-vitamin, niacin?

B3 finns till exempel naturligt i torkad öljäst, jästextrakt, riskli, vetekli, anjovis (rå), tonfisk på burk, makrill, nötlever och fet fisk.

Varför har ni niacin i Metyl-B-Plex?

Varför har ni niacin i Metyl-B-Plex? För oss som är undermetylerade är niacin icke önskvärt. Hur resonerar ni där?

Vi har granskat en hel del artiklar som handlar om metyleringsavvikelse och bedömde utifrån dessa att små mängder niacin hjälper med att stödja och balansera produkten.

Stora doser (= alltför stora doser i förhållande till ditt behov) niacin kan höja homocysteinvärden. Exempelvis en del mår sämre av 50 mg per dag och uppåt, andra av 500 mg och uppåt. Det finns flera rapporter som säger att 500 mg niacin per dag kan skapa undermetylering, speciellt om man tar det regelbundet. Många mår också bra av 100–500 mg niacin. Behovet är individuellt.

I Metyl-B-Plex har vi tillsatt en låg dos niacin, 3 mg niacin per kapsel. Det finns flera rapporter som indikerar att en låg dos nikotinsyra kan balansera intag av exempelvis metylfolat. En kort artikel är https://www.drbenlynch.com/resource/using-niacin-to-offset-methylfolate-side-effects/ där dr Ben Lynch beskriver hur metylering involverar mer än 200 enzymatiska reaktioner och att niacin behöver finnas tillgängligt för att enzymreaktionerna ska ske på ett korrekt sätt. Niacin behövs, i rätt halt. Det handlar om rätt balans mellan olika näringsämnen.

X