Välj en sida
Katarina Hagberg

Katarina Hagberg

Frilansskribent at Fysiomedia
Frilansskribent inom medicin och hälsa. Katarina är medförfattare till boken "Clean Reset - 3 effektiva steg till din läkande kost". Hon har en magister i Biomedicin från Karolinska Institutet och har studerat vid Poppius Journalistskola.
Katarina Hagberg

Latest posts by Katarina Hagberg (see all)

 

Forskare i Southampton, England är de första som utvärderar förekomsten av två typer av matallergier och associerade riskfaktorer.

Mat-hypersensitivitet är paraplytermen man använder för att beskriva en mängd olika tillstånd som uppstår vid reaktioner på mat. Människor testas för dessa tillstånd genom att mäta proteinnivåer i blodet – immunoglobulin E (IgE) – vilket länkas till allergiska reaktioner.

Reaktionerna delas in i två grupper – IgE–medierad allergi – som orsakar en mängd omedelbara symtom som hudutslag, kräkningar, andningssvårigheter, och i vissa fall potentiellt livshotande reaktioner.

Den andra gruppen – icke-IgE-medierad allergi – uppstår runt fyra till åtta timmar efter en incident och kan bland annat orsaka magproblem som diarré eller förstoppning.

Studien som publicerades i tidskriften Clinical and Translational Allergy, inbegrep 1140 gravida kvinnor i Storbritannien och barnen som sedan följdes till de var 2 år gamla.

Man såg att riskfaktorerna skilde sig mellan IgE–medierade och icke-IgE-medierade reaktioner. Vid IgE–medierad allergi ökade risken för hudeksem och rinit (inflammation i näsan) men vid icke-IgE-medierad allergi associerades ökad risk med t. ex. husdjur och vid vilken ålder fast föda introducerades hos spädbarnen.

ThinkstockPhotos-482590836

Faktorer som eksem och rinit kan alltså associeras med matallergi, möjligen på grund av en viss gendefekt som förhindrar att hudbarriären formas korrekt, vilket leder till att immunsystemet kan exponeras för allergener. Att äga husdjur kan öka sannolikheten för mage-tarm-reaktioner på mat, kanske genom att tarmfloran förändras, vilket i sin tur påverkar hur matsmältningssystemet fungerar.

Man såg dock också att hälsosam kost skyddade mot båda typerna av allergisk reaktion. Förmodligen på grund av att frukt och grönsaker innehåller vitaminer och andra näringsämnen som stärker immunsystemet.

Studien visade också att över hälften av barnen som reagerade på mjölk, inte hade en IgE–medierade allergi, medan den större delen av barnen som reagerade på ägg och jordnötter hade en IgE–medierade reaktion.

Forskarna menar att de olika reaktionerna bör behandlas på olika sätt av sjukvården. Blodtesterna visar bara om man har en IgE–medierade allergi, inte om man har en icke-IgE–medierade allergi. Dessa två allergier bör behandlas som två olika tillstånd och behandlade därefter.

Studien har visat en distinkt skillnad i reaktioner och på de associerade riskfaktorerna. Därför är det viktigt att vårdpersonal uppmärksammar att ett barn kan reagera på mat, trots att testen visar negativt.

Studien var en del av en bredare EU-studie, the EuroPrevall project, som följt mer än 9000 spädbarn i nio länder. Man planerar att återkoppla till alla 1140 barnen när de börjat skolan, för att se vad som händer med allergier som utvecklats i tidig barndom, och ta reda på vilka av de äldre barnen som utvecklar allergier och astma.

Källor

Läs mer

PollaZym 60 kap

PollaZym 60 kap

UltraFlora_Plus

UltraFlora Plus 30 kap

Ultra-Clear-Sustain-Naturell_840_g

UltraClear Sustain 840 g

500C Metoxyflavon 90 tab500C-Metoxyflavon 500 mg 90 tab

X