Välj en sida
Christin Jarl

Christin Jarl

Näringsterapeut (dipl) at Näringsmedicinska kliniken
Christin arbetar som näringsterapeut och driver Näringsmedicinska Kliniken i Helsingborg. Hon är bland annat certifierad hårmineralanalysterapeut och utför dessa hårmineralanalyser via sin klinik.

Med en bakgrund som civilekonom och systemvetare arbetade Christin tidigare som företagsledare i IT-konsultbranschen.

Christin bloggar hos Alpha Plus 1 gång i månaden, med inriktning på hårmineralanalyser.
Christin Jarl

En hårmineralanalys ger vägledning till hur balanserade olika kroppsfunktioner är. Genom att se till mätvärden i förhållande till varandra, får vi mycket mer information än om vi utvärderar enskilda näringsämnen var för sig. Några få mineraler kan ge oss indikationer relaterade till exempelvis ämnesomsättningstyp och hormonbalanser.

Nedanstående är några exempel på olika kroppsfunktioner och vilka mineralförhållanden som indikerar respektive funktion.

Ämnesomsättning
Ämnesomsättningen/metabolismen beskriver hur näringsämnen utnyttjas, men också hur effektivt de utnyttjas, på cellnivå. En hårmineralanalys kan visa om du har långsam/parasympatisk ämnesomsättning eller snabb/sympatisk ämnesomsättning genom att titta på förhållandet mellan Ca/P. Beroende på binjure- och sköldkörtelfunktion (som du kan läsa mer om nedan) finns det olika nivåer på den metaboliska typen. En hårmineralanalys består av 4 nivåer vardera för långsamma respektive snabba ämnesomsättare.

Binjure- och sköldkörtelfunktion
Binjurefunktionen relaterar till hur vi reagerar på stress och indikeras av relationen Na/Mg men också av relationen mellan Na/K.

Kroppens gaspedel, sköldkörteln, är en av de kroppsfunktioner som många har problem med (många gånger utan att ens veta om det!). Genom att ta hänsyn till Ca/K-relationen kan tendenser till bland annat låg (hypotyreos) eller hög (hypertyreos) sköldkörtelfunktion ses.
Binjurar och sköldkörtel har ett starkt samband till varandra. Genom att se till relationer mellan ”bara” 4 mineraler (Na, Mg, Ca, K) kan du alltså få väldigt många svar kring två av kroppens stora hormonproducerande organ.

Östrogen/Progesteron, kolesterol
Relationen mellan Zn/Cu indikerar inte bara balansen mellan östrogen och progesteron utan indikerar också kolesterolnivåerna i kroppen, LDL/HDL-förhållandet.
Stora obalanser mellan zink och koppar kan påverka både känslomässigt och fysiskt vilket då har med hormonobalanser att göra. Besvär gällande menstruationscykeln är ett exempel på detta.

Muskler, skelett, insulinproduktion
Kalcium är ett sammandragande mineral och magnesium är ett avslappnande. På så vis kan man indikera optimal funktion för bland annat muskelsammandragningar kontra muskelslapphet. Detta görs genom att utvärdera Ca/Mg-förhållandet.

Kissar du ofta? Relationen mellan Ca/Mg påverkar även musklerna kring urinblåsan. Din status kring blodsockerbalansen i kroppen indikeras också av detta förhållande.

Järnanvändning
Genom att titta på Fe/Cu-relationen ses tendenser kring hur kroppen utnyttjar sig av järn och på så sätt kan en eventuell järnbrist indikeras.

Sammanfattning

Så se nu till att ha dessa viktiga mineralförhållanden i balans, allt för att ge din kropp en ärlig chans!
Christin

X