Välj en sida
Tillskott med fettsyra kan förhindra tusentals för tidiga födslar

Tillskott med fettsyra kan förhindra tusentals för tidiga födslar

Forskare i USA och Australien har undersökt låg-, måttlig- och högriskfödslar hos mödrar som tog DHA-tillskott jämfört med kontrollgrupper som fick placebo. Resultaten gör att forskarna uppskattar att fler än 106 000 högrisk-prematurfödslar kan undvikas i USA och...

Doping och kosttillskott

  På grund av flera uppmärksammade dopingfall det senaste året, går nu Svenska Friidrottsförbundet ut med ett förslag på hur ett förbättrat antidopingarbete ska se ut. Ordföranden  i den medicinska kommittén, Sverker Nilsson, har i och med detta uttalat sig i...
Podcast Hälsosant: Kosttillskott- för liv eller död?

Podcast Hälsosant: Kosttillskott- för liv eller död?

Podcast Hälsosant med Carolina Werling och Peter Wilhelmsson Peters sjukdomsbakgrund och resa dit han är idag Behöver vi verkligen kosttillskott? Är tillskott säkert? Finns det säkerhetskontroller? Vilka kosttillskott ska man akta sig för? Vad är RDI (rekommenderat...
X