Välj en sida

De senaste månaderna har Livsmedelsverket i samarbete med inspektörer från kommunens miljökontor, besökt ett flertal hälsokostaffärer, samt praktiserande terapeuter av alternativmedicin. Inspektionerna har lett till en begränsning av, eller saluförbud för kosttillskott som, enligt dem innehåller, för höga doser av vitaminer och mineraler. Detta är ett stort hot mot folkhälsan, samt människors rätt att själva få bestämma över sitt eget kroppsliga välbefinnande. Denna åtgärd ingår i ett mönster av ytterst ogynnsamma anvisningar och felaktiga rekommendationer av Livsmedelsverket under flera decennier.

Exempel på felaktiga beslut och felaktig information som utgått:

  • Ensidiga råd kring fetter – exempelvis att man bör vara restriktiv med intag av mättat fett vilket får till resultat att människor äter ofördelaktiga kolhydrater för att nå mättnad istället.
  • Budskapet att alla bör äta bröd- och mjölkprodukter.
  • Använda margarin istället för smör.
  • Ifrågasättande och ansättning av Annika Dahlkvist och LCHF-kosten, trots goda resultat vid olika tillstånd – tex diabetes.
  • Rekommendation om att människor bosatta i Sverige inte behöver kosttillskott eftersom vi får i oss all näring vi behöver genom en fullvärdig husmanskost. Här visar livsmedelsverkets egna undersökningar att de allra flesta svenskar inte ens äter den fullvärdiga husmanskosten!

En hel del av Livsmedelsverkets information och många av rekommendationerna är värdefulla och bra.  Men vissa rekommendationer är rent skadliga och därigenom farliga för folkhälsan.

Hundratals miljoner människor runt om i världen äter dagligen örtmediciner, vitaminer, mineraler och probiotika för att förbättra eller bibehålla ett bra hälsotillstånd. Förutom att det finns flera hundratusen vetenskapliga studier som visar att kosttillskott ger positiva resultat, så uppskattar alla människor friheten att själva bestämma vad de kan äta och dricka. Vi vill ha tillgång till örtmediciner och kosttillskott och vi vill välja hur och vad vi ska äta.

Rapporter om biverkningar är ytterst få, speciellt i jämförelse med rapporter om skada och dödsfall genom mat som innehåller bakterier av olika slag samt från läkemedelsbiverkningar.  Antalet dödsfall och sjukdomar pga överkonsumtion av socker, aspartam, högfruktos majssirap, läsk, skräpmat, cigaretter, droger och alkohol mm, är också oproportionerligt mycket högre än från kosttillskott.

Det senaste åren hittar man inte ett enda dödsfall rapporterat till Poison Control Center i USA eller Giftcentraler i Sverige som orsakas av kosttillskott.

Varför är myndigheter plötsligt så fokuserade på att begränsa tillgången till kosttillskott?

De senaste månaderna har myndigheterna agerat mycket starkt genom saluförbud eller dosbegränsning av flera kosttillskott. Underlaget för dessa starka åtgärder baserar man på rekommendationerna i ett dokument som har cirkulerat inom EU sedan 2006.  Dokumentet är en rapport från Scientific Committee on Food (SCF) innehållande en tabell med rekommenderade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler (UL – upper levels).

Livsmedelsverket har nu beslutat att kommunernas inspektörer ska använda rekommendationerna från 2006 i deras arbete att skapa restriktioner för vad som ska få stå på hälsokosthyllorna. Detta beskriver man i dess ”Kontrollhandbok för Kosttillskott”.

Rapporten som nämns ovan är en av många rapporter och innehåller riskanalysmetoder som har kritiserats hårt genom utmärkta artiklar av ett flertal näringsexperter och vetenskapsmän, bla Dr. Rob Verkerk (Alliance for Natural Health).

Jag har under snart 40 år i detalj studerat både fördelar och nackdelar med höga doser vitaminer och mineraler och deras inverkan på människors hälsa. En del av mitt livsverk tillsammans med rekommendationer och riskbedömningar finns i min bok ”Näringsmedicinska Uppslagsboken” (833 sidor). I boken finns vetenskapligt underbyggda riktlinjer för högt intag av vitaminer och mineraler.  Använd gärna uppslagsboken som alternativ till kontrollhandbokens rekommendationer när du söker vägledning vid intag av kosttillskott.

supplements

12 anledningar till högt intag (megadoser), av vissa vitaminer och mineraler som överskrider Kontrollhandbokens riktlinjer

1

Flera hundratusen vetenskapliga studier visar att höga doser av vitaminer och mineraler, som överskrider kontrollhandbokens rekommendationer, hjälper många människor till en bättre hälsa.m En del av dessa studier hittar ni i min bok, andra vid olika hemsidor som skrivs av en grupp vetenskapsmän, t ex Linus Pauling Institute, Oregon State University, Orthomolecular Medicine OnlineCouncil for Responsible Nutrition, Vitamin D Council.

Gå gärna in på US National Library of Medicine och sök på sjukdomstillstånd tillsammans med olika vitaminer och mineraler, så kommer det upp en mängd träffar. Det råder inte brist på studier, även om många inte är helt relevanta, använder fel doser, fel studiedesign eller mätmetod. Det kan ta lång tid att gå igenom alla studier på D-vitamin (ca 60 000). Skulle du ändå göra det, märker du att många av dessa studier beskriver mycket positiva effekter av dagliga doser som överskrider Kontrollhandbokens rekommendationer.

2

Vetenskapsmän, läkare, forskare och näringsexperter har under de senaste 60 åren rekommenderat höga doser av vitaminer och mineraler för att förbättra hälsotillstånd. Några av de mer kända är tex Linus Pauling, Abram Hoffer, Jeffrey Bland, Alan Gaby, Jonathan Wright, Mark Hyman, Patrik Holford mfl. Beprövad erfarenhet från mer än 60 år av användning bland hundratals miljoner människor har visat att risker och biverkningar är så sällsynta att det över huvud taget inte motiverar ett regelverk eller restriktioner av höga doser på de kosttillskott som säljs i handeln.

3

Flera internationella, medicinska institut har i sin utbildning av fler än 100 000 läkare och terapeuter de senaste 30 åren, rekommenderat användning av höga doser vitaminer och mineraler, t ex American Academy of Antiaging Medicine, Institute for Optimum Nutrition, Institute of Functional Medicine, American College for Advancement in Medicine, International Society of Orthomolecular Medicine, mfl. Detta gäller också Näringsmedicinska skolan i Stockholm där jag undervisar. Intag av vitaminer och mineraler i höga doser, sk ortomolekylär medicin, är en väl beprövad metod inom komplementärmedicinen som har över 60 års erfarenhet.

4

Rob Verkerk tillsammans med andra vetenskapsmän i Europa bestrider SCFs dokument från 2006, vilket används som underlag av EFSA och Livsmedelsverket med argumentet att deras riskbedömning inte baseras på en vetenskaplig grund och inte stämmer överens med övriga mer genomtänkta, balanserade och aktuella dokument, tex CRN Safety Book (Council of Responsible Nutrition (www.crusa.org/safety/CRN-Safety Book, 2014). EU-rådet har ännu inte fastslagit en enda modell för hela EU på grund av stor osäkerhet över, samt motstånd till, de gränsdragningar olika rapporter rekommenderar.

5

Exempel på en rekommendation i Kontrollhandboken om en ologisk och för hälsokostbranschen diskriminerande övre gräns, är UL-värdet (övre gränsvärden) för B6-vitamin. UL-värdet för B6-vitamin är 25 mg/dag enligt Kontrollhandboken som inspektörerna följer. Tusentals burkar med som innehåller B6 har redan flyttats från hälsokosthyllorna med argumentet att de innehåller dagsdoser som överskrider 25 mg. Samtidigt får ett B6-preparat registrerat som receptfritt läkemedel säljas på apoteket innehållande 40 mg per tablett.  I FASS står det dessutom att B6-mängder upp till 240 mg/dag är ofarligt. Det är alltså farligt att köpa 25 mg från hälsokostaffärerna, men inte 240 mg i ett receptfritt läkemedel som säljs på Apoteket? Riskbedömningen och beslutsförfarandet i detta fall är på ett ytterst tydligt sätt inte bara ogenomtänkt och oseriöst utan också ologiskt.

6

UL´s på C-vitamin och magnesium görs medvetet låga, främst pga en viss risk för besvär med lös mage. Många tar höga doser av C- vitamin och magnesium just för att motarbeta förstoppning och för en mer följsam magfunktion. För många människor innebär 300-600 mg magnesium på kvällen före sänggåendet ett fantastiskt sätt att uppnå en djupare sömn och en bra tarmtömning på morgonen. UL värdet för magnesium är lågt –250 mg enligt SCFs rekommendationer.

Konsekvensen av de nya, hårdare doseringsrestriktionerna, blir att livsmedelsverket omvandlar vad många människor upplever som en positiv verkan till en ”farlig” biverkning. Detsamma gäller för niacin (B3-vitamin). Ett stort antal människor mår bra av den ökade cirkulation som är en verkan av niacin, men Livsmedelsverket ser det som en farlig biverkning då det även medför hudrodnad.

Om man ska ange en låg UL-dos på exempelvis C-vitamin och magnesium pga av att de kan ha en laxerande funktion, är det också logiskt att livsmedelshandeln endast får sälja paket med plommon, aprikoser eller fikon innehållande max 5 frukter. Då skyddar man betydligt fler människor från den sk biverkningen ”lös avföring”. Det borde alltså finnas restriktioner för produkten samt varningstext på förpackningen gällande antal torkad frukt man bör äta per dag, om man till varje pris ska rädda svenskarna från lös mage!

7

Kontrollhandbokens UL-rekommendationer tar inte hänsyn till individanpassade näringsbehov. Vetenskapliga studier samt en stark tidsanda inom vården – skolmedicin liksom livsstilsmedicin – förespråkar individanpassade terapier och vägledning.

Vi är inte genomsnittspersoner med genomsnittsbehov.  Lever vi under extrem stress så kommer vi att behöva mycket starkare skydd från högre doser C-vitamin, B-vitamin och magnesium.  Exempelvis mörkhyade, äldre eller människor med genetisk avvikelse på VDR-receptorn, kommer att behöva mycket högre doser D-vitamin för ett konsekvent skydd. Människor med genetiska avvikelser för MTHFR (vilket många har), samt höga värden av homocystein, kommer att behöva doser av B6 vitamin högre än 25 mg dagligen, för att rätta till denna gennedsättning som innebär ökad risk för bla hjärt- och kärlsystemet.

Livsstils-, genetiska- och epigenetiska faktorer samt kost- och livsstilsvanor kan göra att man behöver inta större doser än sina medmänniskor.  Därför är begränsningen av höga doser kosttillskott inte bara felaktig, utan också missriktad, då studier i näringsfysiologi, epigenetik och biokemi, i samband med miljontals labbtester som tas varje dag runt om i värden, betonar att vi är väldigt olika och har olika behov. Mängden B-vitamin eller D-vitamin nödvändig för en människa under 3-veckors semester med konstant sol, är troligtvis mycket olik den mängd vi behöver under extrem stress eller under vinterhalvåret.

8

Man fråntar medborgarnas rätt att bestämma över sin egen hälsa. Genom den moderna tillgången till information, vetenskapliga studier, kurser mm på internet, existerar inte brist på möjligheter för människor att själva läsa och granska fakta från olika källor. Inte heller saknar vi förmåga att fatta egna beslut. Om människor tar en för hög dos av magnesium som medför lös mage, förstår de sambandet och kan själv sänka dosen. Fördelar och nackdelar med intag av höga doser ska man själv ges möjlighet att bestämma. För den osäkre finns en mängd auktoriserade näringsexperter inom både skol- och komplementärmedicinen att rådfråga.

9

Många äter dagligen högre doser vitaminer och mineraler än Livsmedelsverket rekommenderar och vill fortsätta med det. De vill utöva rätten att ta 5-10 000 mg C-vitamin per dag vid en förkylning eller influensa. De vill ta 5 000 – 10 000 enheter av D-vitamin för att få ett bättre immunförsvar och hälsotillstånd.  Som myndighet har man skyldighet att respektera människors och branschens önskemål.  Samhället viker sig för människors önskningar när det gäller tillgång till tobak, alkohol, socker mm. Varför är man så mån att frånta människor höga doser vitaminer och mineraler, när det inte ens finns larmrapporter om hälsofaror för gemene man.

10

Restriktionerna och åtgärderna som Livsmedelsverket genomför, kostar oss skattebetalare miljontals kronor, samt tillfogar mycket stress och press på en bransch som arbetar för att gynna egenvården och folkhälsan. Det är en ofattbart osund ekonomisk investering att sätta restriktioner på preparat som människor mår bra av, och i många fall håller människor friska så att de i sin tur inte belastar en redan överbelastad sjukvård. Istället borde dessa pengar satsas på förebyggande friskvård, tex en minskad överkonsumtion av socker och skräpmat, samt se till att det finns mer ekologisk, hälsosam mat i skolor och sjukhus. Är inte detta en bättre investering för folkhälsan än att förbjuda C-vitaminpreparat med rekommendationen 2 000 mg/dag?

11

Jag har under snart 40 år personligen mycket bra erfarenhet av höga doseringar av vitaminer och mineraler som jag rekommenderat tusentals patienter, mig själv samt min familj. De olika hälsotillstånden hos människor jag har jobbat med, har genom åren förbättrats markant, just tack vare konsekvent höga doseringar av kosttillskott.

12

Livsmedelsverkets aktion visar en mycket allvarlig negativ inställning mot en bransch som erbjuder människor tillskott för ett bättre hälsotillstånd. Det finns redan en hel del kontrollfunktioner, säkerhetsrutiner och analyser som garanterar kvalitet inom hälsokostbranschen. Denna bransch arbetar aktivt för att sprida ett positivt budskap kring en hälsosam kost och livsstil, och utbildas också hela tiden i riskanalysarbete mm för att skydda människor från oseriösa aktörer och riskfyllda preparat.

Hälsokostbranschen och terapeutbranschen borde istället stöttas av samhället, tack vare de stora besparingar det innebär, inte bara för sjukvården, utan också för ökad produktion som leder till fler arbetstillfällen samt ökad livskvalitet hos hundratusentals svenska medborgare. Är man inte proaktiv genom att ta kosttillskott som magnesium, D- vitamin, fiskolja mfl varje dag, är sannolikheten större att man snabbare utvecklar kroniska sjukdomar och därmed också belastar vården. Det är därför önskvärt att alla människor i Sverige borde äta kosttillskott tack vare dess positiva effekter på både hälsan och de besparingar som gynnar samhället.

Peter WilhelmssonPeter Wilhelmsson är Alpha Plus grundare och ägare.

Peter har 35 år av klinisk erfarenhet av näringsmedicin och livsstilsmedicin, är auktoriserad naturläkare av Naturläkarförbundet (SNLF) och näringsmedicinare av Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF). Han har flertalet utbildningar från Institute of Functional Medicine i USA, samt är certifierad som Anti-aging specialist. Peter har dessutom skrivit 12 olika hälsoböcker, bla Friskare liv med rätt kost (1997), Lev ung längre (2000), Friskare Barn (2005) på ICA Bokförlag och Näringsmedicinska uppslagsboken (2006) på Örtagårdens bokförlag.

X