Välj en sida

Hur påverkar skördeprocessen miljön?

Vi har den senaste tiden fått allt fler frågor gällande vårt Pau D’Arcoté, hur det odlas, hur det behandlas och om skogen skövlas. Vi är självklart måna om att all vår produkttillverkning har så liten skadlig inverkan på miljön som möjligt, och står i regelbunden kontakt med våra leverantörer för att säkerställa en praktiskt hållbar process.

Vårt Pau D’arcote odlas och skördas i framför allt Brasilien (vissa leveranser kommer även från Argentina). Våra underleverantörer finns i USA och Tyskland, som i sin tur importerar från Sydamerika. Pau D’arco-träden är stora träd, extremt motståndskraftiga (det sägs att ett Pau D’Arco-träd kan överleva en skogsbrand), och både bark och ved används i många sammanhang. Därför odlas Pau D’arco, och för att vara licensierad att hugga ned odlad Pau D’arco måste du ha ett godkänt projekt för att återbeskoga och återplantera mark. Det finns också mängder med fritt växande Pau D’arco-träd, men dessa varken huggs ned eller skalas bark från.

Träden odlas utan gödningsmedel eller bekämpningsmedel. När de är tillräckligt gamla huggs de ned, barken skalas av för sitt ändamål, och veden används för sina ändamål. Barken torkar av sig självt och transporteras därefter till vår fabrik där den rensas. Innebarken separeras från ytterbarken och torkas ytterligare för att uppnå max 10 % fuktighet innan den hackas/huggs/mals till önskvärd storlek (de strimlor du hittar i Pau D’arcopåsen finns att få i många olika storlekar, pulver etc.). I praktiken används inga konstgjorda ämnen över huvud taget. När man sedan exporterar Pau D’arco måste man visa för miljömyndigheterna eller dess representanter, varifrån produkten kommer och att den var officiellt avverkad och använd.

X