Välj en sida

Inlägg av Peter Wilhelmsson, näringsspecialist och anti agingmedicinare.

De senaste tio åren har det hänt mycket i forskningen kring åldringsprocessen och föryngringsmetoder. Det har kommit tusentals nya vetenskapliga studier, innovativa analyser och ny diagnostik om kroniska sjukdomar, genetiska avvikelser och hur vi åldras. Samtidigt har en hälsosam livsstil visat sig vara ännu viktigare än man tidigare trott för friskt åldrande och minimalt lidande i livets slutskede.

Många av de grundläggande orsakerna till tidigt åldrandet som jag skrev om i boken Lev Ung Längre i slutet av 1900-talet har förstärkts och förtydligats genom tusentals nya studier. Vi har lärt oss mycket mer om alla de processer som påverkar vår åldringstakt och utvecklingen av sjukdomar.

Exempel på sådana processer är skador på DNA och mitokondrier, inflammation, nedsatt eller felfungerande immunförsvar, binjureutmattning, obalanserade hormonnivåer, nedbrytning av stamceller, förkortade telomerer – och mycket mer. I den här artikeln kommer jag att ta upp varför vi åldras när kromosomernas telomerer förkortas och hur vi kan motverka detta.

Våra celler och vårt DNA

Vi består av miljarder celler som åldras, dör och förnyas varje dag. Bland annat förlorar vi 30 000–50 000 hjärnceller varje dag. Hur snabbt det går för att cellerna ska förnyas eller dö påverkas främst av vår miljö och livsstil.

Vi har också 20 000–25 000 gener i 23 par kromosomer som kontrollerar vår tillväxt, utveckling och nedbrytning. Kromosomer är de bildningar i cellen som innehåller den övervägande delen av arvsmassan (genomet). Dessa gener bestämmer och påverkar våra ärftliga drag – våra styrkor och svagheter och våra cellers funktioner.

Idag vet vi att tungmetaller och nervgifter som finns i en del bekämpningsmedel och i vissa tillsatsämnen, droger, rökning, dålig kost, stress, överträning, många läkemedel och alkohol påskyndar försämringen av våra celler.

Telomerer

Bild lånad från reflexions.ulg.ac.be

Hos människan finns i båda ändarna av varje kromosom en speciell ”hätta” av DNA, en telomer. Vid celldelningen, då varje kromosom bildar en kopia av sig själv, fungerar telomeren som ett skydd så att DNA-molekylen inte bryts ned och så att den genetiska informationen inte går förlorad. Telomererna skyddar också mot att DNA från olika kromosomer hakar tag i varandra, och ser till att rätt genetiskt material och information överförs när ändarna på cellerna faller av vid varje celldelning.

När celler åldras blir telomererna kortare. En telomer kan till sist bli för kort för att cellen ska kunna dela sig. Då dör cellen – en normal biologisk process. Telomererna är som en biologisk klocka i varje cell som tickar vidare vid varje celldelning tills cellen inte längre kan kopiera sig själv. Normalt kan vårt cell-DNA hjälpa cellen att kopiera sig själv 50–80 gånger innan den dör.

Celler hos en friskare och yngre person kan dela sig fler gånger än celler hos en sjukare och äldre person. Mot slutet av livet sker en långsammare och mindre effektiv celldelning innan den helt avstannar. Telomererna hos det snabbväxande fostret är cirka 15 000 nukleotider långa. Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna DNA och RNA är uppbyggda av.

Hos det nyfödda barnet innehåller telomererna ungefär 10 000 nukleotider. Under tonåren har telomererna minskat till cirka 7 000 nukleotider. När våra telomerer är omkring 5 000 nukleotider långa är vår nedbrytning snabbare än vår tillväxt och vi åldras mer för varje dag. Hos äldre människor i 70–90-årsåldern innehåller telomererna mellan 2 000 och 3 000 nukleotider tills den dagen man går vidare.

Hayflick limit

På 1950-talet kunde anatomiprofessorn Leonard Hayflick visa att celler delar sig ett begränsat antal gånger.

Idag är forskningen kring människans åldringstakt och telomererna ett mycket aktuellt ämne tack vare att Nobelpriset i medicin 2009 tilldelades Elizabeth Blackburn, Carol Greider och Jack W. Szostak för ”upptäckten av hur kromosomerna skyddas av telomerer och enzymet telomeras”.

Telomeras


Telomeras

Våra vanliga, friska celler dör alltså så småningom när telomererna blivit för korta. Däremot är våra reproduktiva celler – spermierna och äggcellerna – samt även cancerceller förnybara och nästan odödliga. De förnyar sig själva med hjälp av enzymet telomeras. När det gäller cancer får en cell som genomgått många telomerförkortningar ökad risk för mutationer och cancerutveckling.

Detta kallas för kromosominstabilitet 1. När cancerceller bildas av sådana skadade eller muterade celler, använder cancercellerna telomerasenzymet för att dela sig och hålla sig vid liv. Telomeras är mycket aktivt i mer än 85 procent av alla cancerceller och bidrar till att de kan fortsätta att växa. Enzymet reparerar cancercellernas telomerer så att cancercellerna kan dela sig ohämmat.

Telomeras finns även i friska celler, men där hämmas enzymets aktivitet så att vi växer, bryts ned och dör. Undantaget från den här regeln är stamceller, jästceller och hårceller. Men vi kan motverka att telomeras hämmas hos normala celler. Då kan nya nukleotider läggas till i slutet av kromosomerna så telomererna blir längre istället för att förkortas.

Intensiv forskning kring läkemedel och naturliga substanser har pågått det senaste årtiondet för att hitta ett ämne som kan blockera genen som hämmar telomeras utan biverkningar. Det närmaste man kommit är TA-65, ett extrakt från den kinesiska örten astragalus. Medlet är mycket dyrt och har starkt begränsad effekt. Möjligtvis kan det förlänga livet och skydda från kroniska sjukdomar i ett antal år.

Astragalus

Astragalus

Tusentals människor har också köpt injektioner av ämnet sedan 2005 och det verkar ha gett främst positiva effekter 2. Forskare har också injicerat telomeras i begränsade cellgrupper för att undersöka hur det verkar. Då har man bland annat sett att odlade hudceller med tillsatt telomeras blir yngre och växer bättre än hudceller utan telomeras. Detta skulle kunna användas tillsammans med stamcellsterapi för att odla vävnad och organ som kan ersätta skadad eller döende vävnad på ett säkert och naturligt sätt 3, 4.

Många forskare anser att genombrott i telomerasforskningen kan fördubbla eller tredubbla människans livslängd i framtiden. Man hoppas att inom tio år hitta ännu kraftfullare, säkrare och mer prisvärda sätt att aktivera telomeras för friska celler, samt att kunna bromsa eller stoppa aktiveringen av cancerceller genom telomeras.

Den amerikanska Anti Aging-forskaren Vincent Giampapa tror att det inom en snar framtid kommer att finnas en liten karta med piller, som likt p-piller har varierande innehåll för olika dagar under en period. Man tar då ett piller vissa dagar för att stimulera förnyelsen av sina friska celler. Andra dagar tar man piller som stoppar tillväxten av alla cancerceller genom att slå sönder deras telomeras.

Analyser för att mäta telomerasaktivitet

Chemist working cautiously with blue liquid and futuristic interface

En av de mer spännande upptäckterna det senaste årtiondet är att vi nu kan mäta telomerernas längd och se hur snabbt våra telomerklockor tickar 5. När telomerlängden på våra vita blodkroppar mäts kan vi se hur snabbt vi åldras. Dessutom sätts telomeråldern i förhållande till en kronologisk ålder: ju längre telomerer, desto yngre är cellerna.

Tiotusentals telomeranalyser som gjorts av labben Spectracell och Lifelength visar att livsstilsförändringar och användning av naturliga ämnen som adaptogena örter och kosttillskott bromsar åldringstakten och ökar vårt livsspann och vår hälsa. Enligt de här analyserna påverkas telomerernas längd bland annat av ålder, kön, oxidativ stress och inflammation, hormonvärden, gifter och läkemedel, näringsstatus samt kost- och livsstilsfaktorer.

Kost som förkortar telomererna innehåller främst raffinerade kolhydrater, artificiella sötningsmedel, transfetter och mättade fetter.

Sjukdomar som speglar och påverkas av telomerförkortning

Sjukdomar och syndrom som har stark koppling till för tidig telomerförkortning omfattar artärstelhet, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar, demens och Alzheimers, insulinresistens, övervikt och diabetes, cancer, skadade mitokondrier och kroniskt trötthetssyndrom.

Livsstilsfaktorer som bromsar åldrandet

ThinkstockPhotos-122466270

Mätningarna av telomerer har visat att följande livsstilsåtgärder är viktigast för att bromsa förkortningar av telomererna:

 • Ät en växtbaserad, antioxidantrik kost med lågt GI. Den växtbaserade kosten innehåller naturligt förekommande antioxidanter som minskar kroppens oxidativa stress. Bäst i det här perspektivet är att äta minst tio portioner färska grönsaker, bär och frukter och lätt uppvärmda grönsaker dagligen. Till det lägger du ökade mängder enkelomättade fetter, omega-3-fettsyror och protein av god kvalitet.
 • Fasta minst tolv timmar per dygn, förslagsvis mellan kl 18:00 och 06:00 (helst 1–2 dagar per vecka). Detta tycks ha liknande effekt som när man begränsar energiintaget per dag (kalorirestriktion). Då aktiveras speciella sirtuin-proteiner som verkar sänka åldringstakten.
 • Följ ett aktivt motionsprogram som resulterar i låg andel kroppsfett: mindre än 22 procent kroppsfett för kvinnor och mindre än 16 procent för män. En kombination av konditions- och styrketräning är optimalt för att minska den förlust av muskelmassa som har förknippats med förkortade telomerer.
 • Sov 8–9 timmar per natt.
 • Stressa mindre – vila, meditera och skratta.
 • Uteslut rökning och minska exponering för och intag av giftiga ämnen.
 • Ta kosttillskott som motverkar oxidation och inflammation.

Föryngrande kosttillskott som förlänger telomerer

Flera studier har visat att extra intag av kosttillskott bromsar åldrandet och motverkar förkortningen av telomererna. Regelbundet intag av bl.a. multivitaminer 6, D-vitamin 7, folsyra 8 och zink 9 bromsar telomerförkortningen och ökar livslängden.

Fler än 20 andra vetenskapliga referenser beskriver att är avgörande att ha optimala mängder av vitaminerna B2, B3, B6, B12, C och E, aminosyrorna glutation och cystein samt mineralerna kalcium, magnesium, mangan, selen och koppar för detta ändamål. Även omega-3-fettsyror och grönt te-extrakt har också visat sig har en mycket positiv effekt på telomerernas livslängd.

Läkemedel och framtida medicin

ThinkstockPhotos-75627282

Rätt typ av läkemedelsbehandling kan stabilisera DNA och motarbeta förkortning av telomererna. Läkemedel som kan ingå i denna typ av behandling inkluderar magnecyl, betareceptorblockerare, ACE-hämmare, bioidentisk hormonbehandling, metformin, serumaldosteronreceptorantagonister och statiner.

Vid över- och felanvändning, eller vid användning utan kompletterande näringstillskott, kan läkemedel dock ha negativ effekt och förkorta telomererna. Detta på grund av toxinerna som bildas när medicinerna metaboliseras i levern eller på grund av den näringsurlakning som också blir en följd av intaget av många läkemedel 10.

Framtidens medicin

Jag tror att framtidens medicin kommer att utvecklas mot att i högre grad behandla individen, och i lägre grad behandla sjukdomen. Med en sådan utveckling kan man bygga en mer human och effektiv medicinsk modell där man tar hänsyn till både livsstilsfaktorer och läkemedelsbehandling.

Utveckling av rutinmässigamätningar av genavvikelser och analyser som visar hur vi omsätter läkemedel kommer att leda till att man ger just det läkemedlet som har bäst effekt och minst antal biverkningar. Inom en snar framtid är det sannolikt att tester av leverns cytokrom P450-enzymsystem samt fas 2-leveravgiftning kommer att tillämpas rutinmässigt för att minska riskerna för biverkningar. Allt fler amerikanska läkare och kliniker visar intresse för detta. Då kan man samtidigt identifiera de (över)känsliga individer som har svårt att tåla läkemedel. Även personlig telomertestning kan underlätta utvecklingen av effektivare läkemedel som gör mindre skada på kroppen.

En sådan utveckling kommer att ställa högre krav på läkemedelsutvecklingen och skapa en starkare ställning för livsstilsmedicinen och friskvården i samhället.

Testa dina telomerer

Om du vill testa dina telomerer finns det flera labb som utför tester och tillhandahåller utförliga rapporter som ger dig råd hur du kan förvalta dina telomerer bättre. Några av de bästa är Spectracell i Texas (www.spectracell.com) och spanska Lifelength (www.lifelength.com).

Peter WilhelmssonPeter Wilhelmsson är Alpha Plus grundare och ägare.

Peter har 35 år av klinisk erfarenhet av näringsmedicin och livsstilsmedicin, är auktoriserad naturläkare av Naturläkarförbundet (SNLF) och näringsmedicinare av Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF). Han har flertalet utbildningar från Institute of Functional Medicine i USA, samt är certifierad som Anti-aging specialist. Peter har dessutom skrivit 12 olika hälsoböcker, bla Friskare liv med rätt kost (1997), Lev ung längre (2000), Friskare Barn (2005) på ICA Bokförlag och Näringsmedicinska uppslagsboken (2006) på Örtagårdens bokförlag.

Referenser

 1. Willeit, P. et al. ”Telomere length and risk of incident cancer and cancer mortality. JAMA. 2010 Jul 7;304 (1):69-75.
 2. http://www.tasciences.com/
 3. Bodnar AG et al. ”Extension of life span by introduction of telomerase in normal human cells.” Science 1998; 279: 349-352.
 4. Funk, et al. ”Telomerase Expression Restores Dermal Integrity to in Vitro-Aged Fibroblasts in a Reconstituted Skin Model.” Experimental Cell Research. 2000. Aug 1;258(2):270-8.
 5. Cawthorn, R.M., Smith, K. R. ”Association between telomere length in blood and mortality in people aged 60 years or older.” Lancet. 361 (9355): 393-5.
 6. Chen, Honglei, et al. ”Multivitamins linked to younger biological age Study.” American Journal of Clinical Nutrition. June 2009.
 7. Richards, JB, et al. ”Higher serum vitamin D concentrations are associated with longer leukocyte telomere length in women.” American Journal of Clinical Nutrition. 2007 Nov;86 (5): 1420-1425.
 8. Moores, CJ. Et al. ”Telomere dynamics: the influence of folate and DNA methylation.” Ann NY Academy Sciences. 2011;1229:76:88.
 9. Cipriano C, et al. ”Accumulation of cells with short telomers is associated with impaired zinc homeostasis and inflammation in old hypertensive participants.” J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2009;64:745-751.
 10. Wilhelmsson, P. ”Näringsurlakning dold orsak till symtom och sjukdomar.” Näringsmedicinsk Tidskrift 2011 nr 4.

Källor

 • Andrews, Bill. Curing Aging. Sierra Sciences. Reno, USA. 2010.
 • Editorial staff. The Encyclopedia of Anti-Aging Breakthroughs. Medical Research Associates. Seattle, USA. 2011.
 • Maroon, Joseph. The Longevity Factor. Atria Books, NYC, USA. 2009.
 • Null, Gary. Gary Nulls Power Aging. New American Library. NYC. USA. 2004.
 • Wilhelmsson, Peter. Lev Ung Längre. ICA förlaget. 2001.

Alpha Plus produkter

D3-vitamin MerVital
Astragalus
Fiskolja MerVital
MinPlex B
Zink MerVital
Optimalis

 

X