Välj en sida

Om Anti-Aging-medicin och A4M-konferensen

Anti-Aging-Medicine som också kallas Healthy Aging Medicine och Metabolic Medicine – föryngringsmedicin här i Sverige, är en diagnostik-, behandlings- och förebyggande metod och perspektiv, som går ut på att ”gammal” inte behöver betyda ”sjuk”. Organisationen The American Academy of Anti-Aging Medicine, A4M, grundades 1993 och strävar efter att ”utveckla teknologi för att upptäcka, förbygga, och behandla åldersrelaterad sjukdom och att and to främja forskning inom metoder för att fördröja och optimera människans åldersprocess”.

Peter Wilhelmsson näringsexpert och grundare/ägare av Alpha Plus har nyligen besökt Las Vegas och den stora internationella konferensen The American Academy of Anti-Aging medicine, A4M. Konferensen pågick under 4 intensiva dagar och över 4 000 läkare deltog i årets upplaga. Peter Wilhelmsson certifierades i anti-aging-medicin – föryngringsmedicin – för 10 år sedan, och har sedan dess kontinuerligt vidareutbildat sig inom området.

Anti-Aging är inte geriatrik

Tanken om ett medicinskt perspektiv som fokuserar på ett friskt liv även upp i högre ålder uppstod under 90-talet. Två läkare – experter inom idrottsmedicin – Dr. Ronald Klatz och Dr. Robert Goldman med stor vana av att arbeta med atleter på elitnivå, förstod att samma inställning och målsättning som användes för att hjälpa atleterna, också kunde tillämpas på åldersprocessen och åldersrelaterade sjukdomar. Anti-Aging var också en slags proaktiv reaktion och inriktning än vanlig geriatrik, där man främst fokuserar på att minska lidande och förbereda människor för sina sista dagar på jorden.  Istället för att fokusera på att lindra och mildra sjukdomssymptomen ville de alltså förebygga och förhindra att de uppstod överhuvudtaget.

Utbildning och vidarebildning

Klatz och Goldman började alltså arbeta för förbättrad prestation, ökad livskvalitet samt att motarbeta dysfunktion hos äldre människor. Man tittade på utvecklingen av kroniska sjukdomar och jobbade för att öka livskvalitén för äldre människor. Idag finns A4M i 110 länder och har runt 30 000 praktiserande medlemmar med olika medicinska bakgrunder. De senaste 10 åren har föryngringsmedicin blivit det snabbast växande medicinska området med över 1 000 000 läkare och terapeuter som utbildat och vidareutbildat sig vid A4M världen över.

Föryngringsmedicin sätter således en stor fokus på innovation inom medicin som berör ökad funktion, samt olika sätt att förlänga ungdomliga funktioner och utseende. Föryngringsmedicinen delas in i 4 större kategorier med utbildningar och kurser.

1 Livsstil, motion och näringsmedicin,
2 Estetik, kosmetisk kirurgi,
3 Stamcellsforskning och nya innovativa läkemedelsbehandling eller kirurgiska ingrepp,
4 Bioidentisk hormonbehandling,
5 Integrativ diagnostik och behandling inkl. energimedicin, tidiga diagnostikmarkörer, innovativa behandlingar, mm.

Höjdpunkter från konferensen 2014.

Peter Wilhelmsson berättar att han främst deltog i kurser som fokuserade på kliniska fallbeskrivningar, där många olika läkare och terapeuter gick igenom ett flertal intressanta patientfall. Kurserna gav insikt vdg differentiell diagnostik, samt olika behandlingsstrategier. Man gick igenom fler än 100 olika fallbeskrivningar, över 40 olika labbanalyser med tolkningar, samt behandlingsstrategier och uppföljning. Förutom detta så presenterades och diskuterades också många nya och intresseranta forskningsrön.

479580155

 

Några av de mer intressanta fallbeskrivningarna handlade om att kroppen och kroppssystemen aldrig arbetar isolerat. Det finns 5 olika grupper av organ som oftast arbetar tillsammans och där alltid man bör tänka på kopplingar och samverkan. Det vill säga – att man identifierar vilka av dessa som bör prioriteras vid undersökning och behandling.

1 Binjure-Sköldkörtel och Buksköldkörtel
2 Mage-tarm och immun
3 Lever-lymfa-njurar
4 Kardiovaskulära, -Neurologiska
5 Östrogener, progesteron och testosteron
[divider]

Forskning om Bisfenol A

Den yttre miljön påverkar våra kroppar och en diskussion handlade om plastflaskor och deras inverkan på hälsan. Plastflaskor frigör bla Bisfenol A (även kallat 4,4′-dihydroxi-2,2-difenylpropan och BPA) vilket har östrogenliknande egenskaper och stör kroppens naturliga system. BPA motarbetar B-cell funktionen och stimulerar utvecklingen av insulinresistens samt gynnar den negativa utvecklingen av prostatan. BPA kan även påverka vår sinnesstämning och kognitiva funktion.

Forskning om långsiktig supplementering av folsyra

Ytterligare en diskussion gällde försiktighet vid intag av folsyra under en längre tid tex 5 mg dagligen. Det kan sänka depåerna och nivåerna av zink i kroppen. Ta alltså zink tillsammans med folsyra om du intar doser över 1 mg (1 000 mcg).

Forskning om höga doser av vitamin B6

Tillskott med höga doser av B6 tex >100 mg dagligen, minskar depåerna av magnesium i kroppen.  Ta 200-400 mg extra magnesium/dag om du äter upp till 100 mg dagligen av B6 dagligen.

 Forskning om Withania_somniferaörten Ashwagandha

1 Ökar energi och minskar stress.
2 Fungerar som en acetyl kolinesterashämmare.
3 Kan hjälp vissa personer med Parkinson’s Disease.
4 Gynnar regeneration och tillväxt av neuriter vilka hjälper kommunikation mellan nervceller.
5 Motarbetar minnesförlust.

Tohda, C., et al., “Search for natural products related to regeneration of the neuronal network,” Neurosignals 2005; 14(1-2):34-45.)

 

 

 

Läs mer om A4M och föryngringsmedicin här: www.worldhealth.net

 

Alpha Plus produkter

Zink Magnesium Vitamin B6 Ashwaganda

X