Välj en sida

 

För första gången i historien har forskare isolerat den del av det mänskliga genomet som kan förklara skillnaderna i hur vi människor upplever lycka.

Detta är vad holländska proffessorerna Meike Bartels (Genetics and Wellbeing) and Philipp Koellinger (Genoeconomics) funnit i en enorm studie med över 298 000 människor.

Forskarna fann tre genetiska variationer för lycka, två variationer som kan förklara skillnader i depressionssymtom, och 11 platser på människans genom som kan förklara olika grader av neuroticism. De genetiska variationerna för lycka uttrycks huvudsakligen i det centrala nervsystemet, binjurarna och bukspottssystemet.

Professor Bartels förklarar att studien både kan anses vara en milstolpe och en början eftersom de tre variationerna man ser är inblandade, bara står för en mycket liten del av skillnaderna mellan människor. Bartels fortsätter med att förklara att hon tror att många fler variationer spelar roll och att hitta platsen för fler variationer kommer att ge en större insikt i hur arv och miljö spelar in.

 

Källor

 

Läs mer

redax
Följ oss

redax

Redaktionen at Alpha Plus AB
Alpha Plus redaktion skriver om aktuella och intressanta ämnen inom hälsa och livsstil. redax@alpha-plus.se
redax
Följ oss
X