Välj en sida
Katarina Hagberg

Katarina Hagberg

Frilansskribent at Fysiomedia
Frilansskribent inom medicin och hälsa. Katarina är medförfattare till boken "Clean Reset - 3 effektiva steg till din läkande kost". Hon har en magister i Biomedicin från Karolinska Institutet och har studerat vid Poppius Journalistskola.
Katarina Hagberg

Latest posts by Katarina Hagberg (see all)

Forskare inom epidemiologi vid University of California, San Diego School of Medicine, rapporterar att människor som bor på nordligare breddgrader, med lägre exponering för solljus/ultraviolett B (UVB)-strålar och med högre förekomst av D-vitaminbrist, löper minst två gånger så stor risk att drabbas av leukemi som människor närmare ekvatorn.

”Resultaten tyder på att en stor del av leukemins förekomst runt om i världen, beror på den epidemi av D-vitaminbrist som under vinterhalvåret drabbar befolkningsgrupper långt från ekvatorn” säger Cedric Garland, Dr. PH, adjungerad professor på the Department of Family Medicine and Public Health och medlem av Moores Cancer Center på UC San Diego Health.

”Människor som bor i områden med låg exponering av UVB-strålar från solen, tenderar att ha låga nivåer av D-vitamin-metaboliter i blodet” säger Garland. ”Dessa låga nivåer ställer dem inför en högre risk för vissa cancertyper, däribland Leukemi.”

Få livsmedel är naturliga källor till D-vitamin, som produceras i större mängd när ultraviolett strålning från solen träffar huden och triggar igång en syntes.

Enligt Cancerfonden upptäcker man 700 nya fall av leukemi varje år och enligt Statistiska Centralbyrån ökar leukemier på 20 års sikt, svagt med en årlig procentuell ökning på 1,5 procent för män och 1,0 procent för kvinnor. Trenden på 10 års sikt är 2,9 procent för män och 1,4 för kvinnor.

Idag finns inget känt sätt att förhindra uppkomsten av Leukemi även om vissa typer kan förebyggas genom att inte utsätta sig för höga doser joniserad strålning, exponering för kemikalien bensen, rökning och vissa typer av kemoterapi.

Forskarna analyserade åldersjusterade incidenskvoter av leukemi i 172 länder inom GLOBOCAN, ett internationellt cancerforskningsorgan som är en del av Världshälsoorganisationen, och jämförde informationen med molntäckesdata från the International Satellite Cloud Climatology Project. Studien liknar tidigare forskning som gjorts på andra cancertyper av Garland med kollegor, inklusive bröst-, kolon-, bukspottskörtel-, urinblåsa- och benmärgscancer (multipelt myelom). I varje studie fann man att reducerad exponering för UVB-strålning och lägre D-vitaminnivåer associerades med högre risk för cancer.

Leukemikvoten var högre i länder närmare polerna och lägst i länder nära ekvatorn.
Dessa studier förser oss inte nödvändigtvis med slutgiltigt bevis,” sade Garland, “men de har visat sig användbara i att identifiera associationer som har hjälpt till att minimera risken för cancer.”

Källor

Läs mer

D3_Vitamin_2014D3-vitamin MerVital 2500 IE 90 och 180 tab

D3_vitamin_3000IE_180kapD3-vitamin 3000 IE med K2-vitamin och astaxantin

D3-vitamin1000 IE 90 tab tuggD3-vitamin 1 000 IE MerVital 90 tuggtabletter

MightySport_D3_Vitamin_120_kapMighty Sport D3-vitamin 3000 IE

 

X