Välj en sida
Mikaela Bjerring

Mikaela Bjerring

Vi är stolta att presentera vår gästbloggare Mikaela Bjerring. Mikaela är utbildad näringsterapeut, hälsobloggare, personlig utvecklare och grundare av Passion för Hälsa. Mikaela bloggar hos Alpha Plus 1 gång i månaden och alltid om det som står hennes hjärta närmast: hälsa i alla dess former och skepnader.
Mikaela Bjerring

Latest posts by Mikaela Bjerring (see all)

Epigenetik är ett intressant forskningsområde, som under senaste åren varit under stark tillväxt. Det fascinerande med epigenetik är att det visar att vi människor är anpassningsbara. Själva generna är svåra att påverka, men inte hur de uttrycks dvs. om en viss gen är aktiv eller inte. Detta betyder att oavsett hur vår arvsmassa ser ut så kan vi påverka vårt epigenetik mönster och på så sätt påverka vår hälsa.

ThinkstockPhotos-177866188

Vad är epigenetik?

Våra gener har vi ärvt av våra föräldrar och det är dom som ger oss våra anlag och förutsättningar. Epigenetik är länken mellan arv och miljö. Det är den är den del av genetiken som riktar sig på förändringar i genuttryck och hur generna används i kroppen som ett resultat av olika miljöfaktorer så som den yttre miljön, vår kost, hormoner, toxiner, mediciner etc. Grundat på våra livsval kan cellernas tillstånd leda till att generna omprogrammeras och därför uttrycks annorlunda än vad DNA signalerar. Epigenomets signaler kan med andra ord överrösta det DNA som ärvts från föräldrarna och påverka om en gen är aktiv eller inte.

Epigenetikmönster och vår hälsa

Människokroppens 250 olika typer av celler skapas genom ett utvecklingsstadium följt av ett annat från äggets befruktning till de färdiga celltyperna i fostret. Under varje stadium så fästs epigenetiska minnen vid cellens arvsmassa. Dessa minnen begränsar successivt varje cells möjlighet att bilda olika celltyper. Epigenetiken styr med andra ord vilka gener som ska vara aktiva och vilka som ska vara inaktiva.

Forskare fokuserar allt mer på studier kring epigenetik och framför allt när det gäller sjukdomsutveckling. Allt mer tyder på att sjukdomar inte bara beror på hur arvsmassan ser ut, utan också på hur den styrs. Det handlar dels om kemiska förändringar av själva DNA-strängen, så kallade metyleringar, dels om hur arvsmassan förpackas i cellkärnan. Detta skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av både våra gener och av vår miljö.

ThinkstockPhotos-499569103

Det är just det som är så fantastiskt med epigenetik, att den går att förändra. Vet du att du har anlag för vissa sjukdomar i ditt epigenetiska mönster kan du påverka detta genom din livsstil. Om man tar enäggstvillingar som exempel så har dessa exakt samma arvsmassa, men kan ändå drabbas av olika sjukdomar. Trots att de har identisk genuppsättning så skiljer sig genuttrycken tydligt bland äldre enäggstvillingar som levt åtskilda länge, i olika miljöer och med olika livsstilar. Genom att undersöka epigenetiska förändringar hos tvillingar kan forskarna se hur arv och miljö samverkar.

Framtidens potential med epigenetik

Forskare ser idag ett stort potential att i framtiden använda epigenetik för att förebygga sjukdom på ett mycket tidigt stadium. Man vet att små epigenetiska förändringar kan ske långt innan personen visar symtom och blir sjuk, och om de upptäcks i tid finns möjlighet att förhindra att sjukdomen bryter ut överhuvudtaget.

Trots de senaste årens framsteg så är forskarna bara i början av att förstå epigenetikens komplexitet.

Kanske kommer det i framtiden bli fullkomligt naturligt att vi pratar om vikten av att “vårda vårt epigenom”,  och att vi har en helt annan koll på våra individuella förutsättningar som vi fått i det genetiska arvet. Epigenetik kommer i framtiden med säkerhet förändra vår syn på förebyggande hälsa helt och hållet.

Referenser

Gästbloggare Mikaela Bjerring

Vi är stolta att presentera vår gästbloggare Mikaela Bjerring. Mikaela är utbildad näringsterapeut, hälsobloggare, personlig utvecklare och grundare av Passion för Hälsa, passionforhalsa.se. Mikaela kommer att blogga hos Alpha Plus 1 gång i månaden och alltid om det som står hennes hjärta närmast: hälsa i alla dess former och skepnader.

 

Läs mer

X