Välj en sida
Katarina Hagberg

Katarina Hagberg

Frilansskribent at Fysiomedia
Frilansskribent inom medicin och hälsa. Katarina är medförfattare till boken "Clean Reset - 3 effektiva steg till din läkande kost". Hon har en magister i Biomedicin från Karolinska Institutet och har studerat vid Poppius Journalistskola.
Katarina Hagberg

Latest posts by Katarina Hagberg (see all)

Funktionsmedicinen studerar de underliggande orsakerna till sjukdom genom ett systemorienterat perspektiv och skapar ett terapeutiskt samarbete mellan patient och läkare. Den funktionsmedicinska metoden är en utveckling av de medicinska metoderna och bättre anpassat för 2000-talet.

Genom att skifta den traditionella fokusen på sjukdomar till fokus på patienten, behandlar funktionsmedicinen hela personen, inte bara en samling isolerade symtom. Läkare som praktiserar funktionsmedicin tillbringar mer tid med sina patienter, lyssnar på deras berättelser och tittar på växelspelet mellan genetik, miljö och livsstilsfaktorer som på längre sikt kan påverka hälsan och komplexa, kroniska sjukdomstillstånd. På det sättet stödjer funktionsmedicinen varje individs unika hälso- och vitalitetsuttryck.

Varför funktionsmedicin?

ThinkstockPhotos-187574611

Vårt samhälle genomgår idag en radikal ökning av antalet människor som lider av komplexa, kroniska tillstånd, t ex diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, psykisk ohälsa och autoimmuna problem som reumatism och artros.

Det system de flesta läkare idag jobbar efter, är fokuserat på akut hjälp med diagnos och behandling av kortsiktigt trauma och sjukdom som människor i behov av brådskande omsorg som t ex blindtarmsinflammation eller brutna ben. Läkare använder sig av specifika, föreskrivna behandlingsmetoder vilket ofta innebär läkemedel eller kirurgiska ingrepp med målsättning att behandla det omedelbara problemet eller symtomet.

Dessvärre saknar den akutbaserade inställningen en passande metodologi och även verktyg för att förhindra och behandla komplexa, kroniska tillstånd. I de flesta fall tar man inte hänsyn till individens unika genetiska sammansättning eller faktorer som exponering för olika miljögifter och aspekter av vår moderna livsstil med en direkt inverkan på ökningen av kronisk sjukdom i västvärlden.

Det finns en stor klyfta mellan forskning och sättet läkare praktiserar på. Gapet mellan ny forskning inom de grundläggande vetenskaperna och integrering i medicinsk praktik är enorm – så lång som 50 år – speciellt inom området kroniska sjukdomar.

De flesta läkare har inte tillräcklig utbildning för att kunna se de underliggande orsakerna till komplexa, kroniska sjukdomar och för att kunna tillämpa metoder som nutrition, diet och motion för att både behandla och förebygga sjukdomar hos sina patienter.

Hur är funktionsmedicinen annorlunda?

TradFunktionsmedicin_vit

Funktionsmedicinen inbegriper förståelse för ursprunget, förebyggandet och behandlandet av komplexa, kroniska sjukdomar. Grundpelarna inom det funktionsmedicinska perspektivet innefattar:

– Patientcentrerad omsorg

200252890-001

Funktionsmedicinens fokus är patientcentrerad och menar att hälsa skall betyda positiv livslust, alltså mer än bara frånvaro av sjukdom. Genom att lyssna på patienten och lära sig hans eller hennes historia, jobbar läkaren tillsammans med honom eller henne i processen att upptäcka orsakerna till problemen och skräddarsy behandlingar som passar individens unika behov.

– En integrativ, vetenskapsbaserad inställning till hälsovård

ThinkstockPhotos-474812018

Funktionsmedicinare tittar ”mot strömmen” för att kunna överväga det komplexa spel av interaktioner som finns i en patients historia, fysiologi och livsstil som kan leda till sjukdom. Varje patients unika genetiska kod övervägs, tillsammans med både inre (sinne och kropp) och yttre (fysisk och social miljö) faktorer som påverkar helhetsfunktionen.

– Integrering av de bästa medicinska praktikerna

ThinkstockPhotos-476715352

Funktionsmedicinen integrerar traditionell västerländsk medicin med det som ibland kallas ”alternativ” eller ”integrativ” medicin och fokuserar på att förebygga genom näring, kost och motion; användandet av de senaste labbtesterna och andra diagnostikmetoder; och föreskriver en kombination av läkemedel och/ eller örter, kosttillskott, terapeutiska dieter, avgiftningsprogram eller stresshanteringstekniker.

[divider]

Peter WilhelmssonPeter Wilhelmsson är Alpha Plus grundare och ägare.

Peter har 35 år av klinisk erfarenhet av näringsmedicin och livsstilsmedicin, är auktoriserad naturläkare av Naturläkarförbundet (SNLF) och näringsmedicinare av Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF). Han har flertalet utbildningar från Institute of Functional Medicine i USA, samt är certifierad som Anti-aging specialist. Peter har dessutom skrivit 12 olika hälsoböcker, bla Friskare liv med rätt kost (1997), Lev ung längre (2000), Friskare Barn (2005) på ICA Bokförlag och Näringsmedicinska uppslagsboken (2006) på Örtagårdens bokförlag.

X