Välj en sida
Katarina Hagberg

Katarina Hagberg

Frilansskribent at Fysiomedia
Frilansskribent inom medicin och hälsa. Katarina är medförfattare till boken "Clean Reset - 3 effektiva steg till din läkande kost". Hon har en magister i Biomedicin från Karolinska Institutet och har studerat vid Poppius Journalistskola.
Katarina Hagberg

Latest posts by Katarina Hagberg (see all)

En studie från University of Colorado, Boulder, USA, har funnit att ett dagligt intag av C-vitamin ger samma fördelar för ditt hjärta som regelbunden träning gör.

Målet var att hitta sätt att stödja överviktiga eller feta vuxna som inte kan eller vill träna (ungefär 50 % av överviktiga kan/vill inte träna). Forskarna fokuserade på ett protein kallat endotelin-1 (ET-1), vilket drar samman blodkärl och gör dem mindre responsiva.

Överviktiga och feta individer har nästan alltid förhöjda nivåer av ET-1 vilket dramatiskt ökat risken för hjärt-kärlsjukdom. Forskarna fann att 500 mg av time-release C-vitamin varje dag minskade nivån av ET-1 lika mycket som träning gör. Även om kosttillskott inte kan ersätta träning visar detta att C-vitamin är till fördel för den som inte kan träna.

Annan forskning har visat att de som får de högsta halterna C-vitamin har 80 % reducerad risk för hjärtattack och 42 % reducerad risk för stroke. C-vitamintillskott kan även sänka blodtryck, stärka endotelfunktion och skydda mot plack i artärerna. Dessa hälsofördelar har demonstrerats vid doser om 500–2 000 mg C-vitamin dagligen.

Observera att nobelpristagaren dr Linus Pauling redan på 1940-talet rekommenderade 10–12 gram daglig dos C-vitamin i samband med olika sjukdomstillstånd.

Källor

Läs mer

Alpha Plus produkter

X