Välj en sida

Nu när mörkret börjar dominera en stor del av vår vakna tid, är det lättare att falla in i nedstämdhet och depression. Här berättar vi om några receptfria sätt som bekämpar svårmodet och hjälper dig att känna dig gladare.

Den enklaste definitionen av depression är

sorgsenhet och hopplöshet, det vill säga, känslan av att sorgsenheten aldrig kommer att försvinna. Andra tecken och symtom är är brist på motivation, trött hela tiden, låg självkänsla, sömnlöshet och andra sömnproblem samt självmordstankar.

Många olika typer

Det finns många olika typer av depression t ex dystymi –en depressiv sjukdom med kronisk trötthet och nedstämdhet som pågår i två eller fler år, utmattningsdepression – en flera månader lång upplevelse av trötthet och matthet med koncentrationssvårigheter och årstidsrelaterad depression, säsongbunden depression (eng: seasonal affective disorder, SAD): depressiva episoder som kommer på hösten och slutar på våren under en följd av år, så kallad vinermörkerdepression eller vår- och höstdepression.

hostdepression

Orsaker

Depression triggas ofta av livshändelser som när en älskad dör, uppsägning från jobbet eller skilsmässa. Andra gånger är orsaken idiopatisk vilket innebär att det inte finns någon uppenbar orsak. I båda fallen förändras hjärnans kemi och färre neurotransmittorer tillverkas, t ex dopamin och serotonin.

Traditionella behandlingar

Den vanligaste behandlingsmetoden av depression är med konventionella mediciner. Dessa preparat behandlar dock inte det som vi med det funktionsmedicinska perspektivet sätter stor betydelse på –de underliggande orsakerna. Dessutom kan medicinerna orsaka svåra biverkningar. En del patienter får också hjälp av psykolog eller terapeut – KBT (Kognitiv beteendeterapi) blir t ex allt vanligare vid behandling av depression.

Tips på mat

Genom att äta mer protein som innehåller B-vitaminer samt aminosyror vilka behövs för att producera neurotransmittorer, kan göra att man stöder kroppen vid depression. Det förbättrar dessutom blodsockernivåerna vilket är bra för människor med metabolt syndrom, eller typ 2 diabetes, samt sjuklig övervikt vilka har en överhängande risk att drabbas av depression.

Tillskott

Näringsämnen skapar den kemiska grunden för neurotransmittorer vilka har inflytande på vårt humör. Många tillskott påverkar produktionen av neurotransmittorer och kan hjälpa vid depression. Om du tar mer än två av dessa tillskott tillsammans skall du minska den rekommenderade dosen eller först diskutera detta med din näringsterapeut.

B-vitaminkomplex
Fördelarna med B-vitamin vid depression eller andra humörpåverkande rubbningar har varit kända sedan åtminståne 1943. många B-vitaminer var för sig, inkluderat B1, B3 och B6, har bevisad positiv effekt hos personer med depression. Men även andra B-vitaminer påverkar humöret.

Omega-3-fettsyror, EPA/DHA
Omega-3-fettsyror är rika på EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) som ökar hjärncellernas förmåga att kommunicera med varandra. En studie som publicerades 2014 i Nutritional Neuroscience visade att mycket höga doser av EPA och DHA (16 g/dag) ledde till märkbar förbättring hos tonåringar med egentlig depression, den allvarligaste typen. Andra studier i American Journal of Psychiatry har beskrivit hur omega-3 hjälpt människor med depression, amningspsykos och bipolär sjukdom. EPA och DHA kan också stödja vid behandling av bipolär sjukdom, som är svårbehandlad med konventionella metoder.

OBS! Vid dessa höga doser av Omega-3-fettsyror är det viktigt att det inte intas tillsammans med blodförtunnande medel då fettsyrorna i sig är blodförtunnade. Rådgör alltid med din läkare eller näringsterapeut om du redan tar någon form av farmaceutiskt preparat innan du äter höga doser Omega-3-fettsyror.

Johannesört
Denna ört är en av de mest effektiva naturliga behandlingar som finns för depression. Studier har visat att det fungerar bättre än ledande receptbelagda mediciner för depression och leder till färre bieffekter. En metaanalys av 29 publicerade studier fastställde att johannesört fungerade lika bra som medicin vid behandling av de svåraste typerna av depression.

OBS! Johannesört ökar leverns förmåga att bryta ned farmaceutiska medel som p-piller och kemoterapeutiska preparat vilket innebär att deras verkningsgrad försämras. Det är också viktigt att man inte äter någon medicin som påverkar serotoninhalten (SSRI-preparat, MAO-hämmare m. fl.) eftersom man då kan kan drabbas av sk. serotonergt syndrom ett potentiellt livsfarligt tillstånd av akut drogförgiftning. Prata alltid med din läkare eller näringsterapeut om du redan tar någon form av farmaceutiskt preparat innan du äter Johannesört.

D-vitamin
Solen är essentiell för att kroppen skall kunna producera D-vitamin och det finns nu starka bevis för att D-vitaminbrist är starkt länkat till depression, särskilt säsongsbetonad sådan (SAD). En del människor använder sig av ljusterapi under årets mörka period medan andra känner en märkbar skillnad när de tar D-vitamintillskott.

 

6_aktiviteter_lyckligare

 

OBS!

Alla näringsämnen samverkar med varandra och med farmaceutiska preparat. Du bör alltid konsultera en expert –näringsterapeut eller läkare, innan du tar en större dos än den som rekommenderas på förpackningen. 

 

 

 

X