Välj en sida

 

Förra veckan beskrev vi vad funktionsmedicin är och hur vi på Alpha Plus utgår från detta perspektiv i hela vår verksamhet. I det här inlägget berättar Sanna Törsleff Berglund – praktiserande näringsterapeut – hur hon ser på, och tänker om, funktionsmedicinen som arbetssätt.

Det är inte alltid uppenbart vart stundens val leder.

Ingen kan väl idag säga att vi människor, djur eller växter är sammansatta av delar som lever sitt eget avgränsade liv. Våra organismer är helheter, där varje del är kopplad till de andra, och vidare ut –utanför oss – är vi kopplade till och beroende av det som omger oss, hela vår planet och allt som händer på den.

När mina barn gick på mellanstadiet brukade de rabbla: ”jag heter xx, och bor på xxgatan, i Stockholm, Sverige, Europa, Jorden, vårt solsystem, Vintergatan, Universum”. De var förtjusta i att koppla sig till oändligheten. Det gav den rätta känslan av att vara del av helheten.

Detta har till och med forskarvärlden accepterat, och börjar nu koppla ihop sina specialiserade forskningsområden med andra för att undersöka dem i samverkan. Det nya forskningsområdet heter PNEI = psychologyneuologyendocrinologyimmunology, och det kan jämföras med hur Funktionsmedicinen är uppbyggd.

Att greppa ett större perspektiv

ThinkstockPhotos-479711637

Jag ville bli psykolog, för jag hade praktiserat som 14-åring på Karolinska sjukhuset under skolgången på öppenkirurgisk avdelning, och kommit fram till att jag inte ville bli läkare. Jag passade bättre till att sitta och trösta och stötta de patienter som skulle in i operationssalen för att bli karvade i.

Så när jag gick på Stockholms Universitet och läste till psykolog på 70- och 80-talet så var undervisningen uppbyggd på det där lite uråldrigt sättet. Det var psyket som gällde, och inget annat. Den psykiska hälsan byggde helt på tidiga relationer och trauman, ofta då med föräldrarna. Starkt förenklat kunde diagnosen ”depression” härledas till om man hade blivit övergiven eller upprepat kränkt under uppväxten.

Det mesta av det som lärdes ut motsäger jag inte, många av teorierna har formats av kloka och empatiska personer som haft stor framgång i att lindra lidande. Det jag nu i efterhand saknar, (men kanske även då saknade) är inslag av att höja blicken och greppa ett större perspektiv. Att vidga vyn över antalet möjliga orsaker till det psykiska tillståndet. Förhoppningsvis har detta skett idag, men jag vet inte, för jag har inte satt min fot på Psykologiska institutionen sedan 1990.

Jag är dock väldigt glad över mitt val att gå den utbildningen. Den har berikat mitt liv och är en tillgång i min nuvarande verksamhet. Jag förstår vidden av det psyko-emotionellas betydelse för alla fysiologiska processer i kroppen och tvärtom.

Lyssnande efter det osagda – att inte väja för det som smärtar

ThinkstockPhotos-184718275

Vad har då utbildningen mer haft för betydelse? Bakom alla teorier ligger det fysiska mötet med klienten/patienten. Det är ju själva essensen i den psykoterapeutiska praktiken. Våra känslor – vare sig de är medvetna eller omedvetna – har stark kraft, både inom oss men också utanför oss. De ger sig till känna i möten med andra människor (och djur också för den delen). Det man som terapeut har som uppgift är att möta en medmänniska med öppenhet och närvaro.

Vi har alla våra blockeringar i form av rädslor eller ilska, eventuella smärtsamma minnen, och dessa kan – om man inte har bearbetat sig själv – ligga i vägen för att höra, och jag menar verkligen höra, vad den andra säger. Man kan lyssna, men kanske inte höra för den saken skull. De flesta som jobbar, eller har jobbat kliniskt som psykoterapeut, har genomgått egen terapi och förhoppningsvis medvetandegjort sigom sig själv. Det är en förutsättning för att utrymmet ska vara fritt för den man möter. Detta är inte något som är klart en gång för alla, utan man måste ständigt jobba med det.

Ofta kommer budskap om smärtsamma, betydelsefulla händelser som i förbigående, ”en passant”, eller som en liknelse. De kan fortfarande vara omedvetna hos klienten. Har man själv som terapeut en liknande erfarenhet, som man inte har bearbetat, så kan man uppfatta budskapet på ett omedvetet plan och missa/hoppa över eller väja för det. Man ska ha en medvetenhet om den stress en smärtsam upplevelse som måste tryckas ner, skapar – och med min nyvunna kunskap om kortisolets inverkan vid kroniska påslag – gör att det är viktigt att fånga upp dessa budskap på ett försiktigt sätt.

Jag bedriver inte psykoterapi, men jag har duktiga terapeuter som jag kan rekommendera till mina klienter. Och jag tror att jag med min egen erfarenhet av terapi, kan förmedla en tillförsikt att söka tid hos någon av dem.

Kort sagt, min utbildning har gett mig verktyg att avgöra när det även krävs en psykoemotionell behandling för att nå framgångsrikt resultat.

Allt samverkar i ett nätverk

ThinkstockPhotos-99073466 (1)

Det jag tycker är så väldigt spännande är att just se det nätverk vi utgör. Hur alla fysiologiska system samverkar med det psykoemotionella, andliga och miljön omkring oss. Min nyvunna och ständigt förnyande kunskap om Funktionsmedicinen, ger möjligheter att jobba med flera faktorer samtidigt. Att symtom och tillstånd bygger på en samverkan mellan olika delar i detta nätverk, och att det finns olika insatser som återställer balans och hälsa.

Att exempelvis depression även kan härledas till näringsbrist, nedsatt avgiftningsförmåga, matsmältningsproblem, födoämneskänsligheter, stress/sköldkörtelproblem, toxiner, infektioner, genetiska polymorfismer osv – det hade jag aldrig kunnat drömma om under universitetstiden.

Jag jobbar i dag 2 dagar per vecka med klienter och 3 dagar är jag engagerad som terapeutkonsult på Alpha-Plus. (2016 avviker från det vanliga i det att jag under de två klientdagarna istället ska delta i en pilotstudie under ledning av forskare på Karolinska Sjukhuset).

De som söker mitt stöd har alla sorters symtom, däribland lättare psykiska som t.ex. depression. Mitt tillvägagångssätt är ganska konsekvent oavsett symtom.  Efter en nogsam anamnes baserad på både formulär och samtal, samt oftast efterföljande test, börjar jag nästan alltid med magen & tarmen som behandlingsområde och ofta detox.

Testerna är, när så finns, labprovsresultat hos VC för att få koll på hs CRP/CRP, sköldkörtelhormon, de olika järnvärdena och förhoppningsvis har de även testat D-vitamin och homocystein. I vissa fall ber jag om Celiakimarkörerna också.

Utöver födoämneskänslighetstest, IgG, blir det ofta matsmältningskanalens funktion CDSA 2,0 eller bara Comprehensive Parasitology från det välkända labbet Genova/Metametrix. Och om resultat uteblir, så kan även salivtest för kortisol/DHEA samt könshormonen behövas.

Mina rekommendationer som därefter följer, handlar om kostförändringar anpassat till vad testresultaten säger, livsstilsförändringar i form av aktiv avslappning, att ta pauser, att röra sig och att sköta sin sömnrutin/hygien.

Om dt behövs, rekommenderar jag att de söker kroppsterapi i form av exempelvis naprapati eller massage.

Det låter kanske som ”one-size-fits-all-approach”, men innehållet skiljer sig mellan alla behandlingar. Dock bygger analysen på de 7 grundläggande fysiologiska systemen med det emotionella/spirituella/mentala i mitten, hälsohistorik, livsstil och genetik.

Med ett ganska stort antal år på nacken kan jag nu börja skönja mitt ”livsnätverk” – hur varje val jag gjort, och trott skulle leda någon helt annanstans – ändå på slingriga vägar lett fram till där jag nu står med både en ”släkting till läkare”, en psykolog och en näringsterapeut i samspel inom mig i min praktik.

Gästbloggare Sanna Törsleff Berglund

Sanna är utbildad psykolog och certifierad näringsterapeut. Sanna arbetar idag inom tre verksamheter: Egen mottagning för privatpersoner, support och utbildning för terapeuter och allmänheten på Alpha Plus samt som del i ett nätverk Nordic Network for Peronalized Medicine (NNPLM) med syfte att främja information om, utbildning i samt implementering av, ett program som bygger på Functional Medicine i dagens svenska sjukvård. Läs mer om Sanna på www.blivital.se.


Läs mer


Utbildningsprogram

Alpha Plus utbildningar

terapeuter

Alpha Plus terapeuter

D3_vitamin_3000IE_180kap

D3-vitamin 3000 IE med K2-vitamin och astaxantin

Curcumin_Plus_60_kap_WP

Curcumin Plus 60 kap

redax
Följ oss

redax

Redaktionen at Alpha Plus AB
Alpha Plus redaktion skriver om aktuella och intressanta ämnen inom hälsa och livsstil. redax@alpha-plus.se
redax
Följ oss
X