Välj en sida

I den konventionella medicinmodellen är hälsa definierad som “frånvaron av sjukdom”. Det är visserligen inget fel med det, men de flesta av oss kräver mer än så. Det är ett enormt avstånd mellan ovanstående definition och att faktiskt känna att man mår bra. Ju mer vi lär oss om epigenetik (hur generna uttrycker sig till skillnad mot hur de från början är kodade) och dess förhållande till kronisk sjukdom, ju mer sporrade är vi att göra livsstilsval som gör att vi frodas. 

Hur vi väljer att leva och äta har kapaciteten att aktivera eller inaktivera vårt genuttryck. Vi befinner oss i en konstant process där vi skapar och återskapar vår egen hälsa.

 

Green_genome_foodMat

Framtidens läkare kommer inte att ordinera läkemedel utan kommer att intressera sin patient för att sköta kroppen med kost och genom att förebygga sjukdom” – ett citat som ofta tillskrivs Thomas Alva Edison men det har aldrig kunnat bevisats. Hur det än är med det, så är det kloka ord och det är inte förrän de senaste åren våra samtida medicinare har anammat samma tankesätt – att se mat som en källa till hälsa, och inte bara bränsle till kroppen.

Mat är information som reglerar vårt genuttryck. Det vi väljer att stoppa i oss kan påverka vår inflammatoriska respons, cancerutveckling, hormonreglering, celltillväxt, DNA’ts reparationsprocesser och massor av andra processer. En del mat främjar hälsan och en del får den att bli sämre. Många forskare menar tex att vi kan se ett direkt samband mellan ökningen av vissa kroniska sjukdomar och vår konsumtion av socker, och även WHO gick förra året ut och rekommenderade en sänkning av det dagliga sockerintaget till 10 % (ca 25 g socker – i en burk läsk finns ca 35 g socker). Enligt en studie från 2014 får svenska barn i genomsnitt 308 gram sockerrika livsmedel och 97 gram sockerarter i form av vanligt socker, fruktos och laktos varje dag. Detta motsvarar 26 procent av det totala energiintaget.

Våra matval kan anpassas (på miljoner sätt) för att styra specifika tillstånd och kroppstyper men Michael Pollan säger det på ett bra sätt: Ät mat. Inte för mycket. Främst grönsaker.

 

green_genome_excerciseMotion

Regelbunden motion har kopplats till förhindrandet av en mängd olika hälsoproblem i alla våra organsystem. Allt ifrån hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, ångest och beteendestörningar mfl. Vad är det exakt som händer i vår kropp när vi motionerar som framkallar alla dessa bra grejor? Förutom det vanliga – bättre hjärt- och andningsfunktion – så är detta inte helt kartlagt ännu. Men forskning stöder de positiva resultaten för såväl depression  som Alzheimer’s.

 

green_genome_sleepSömn

Sömnen är naturens “vaktmästare” – den städar bort toxiner och hjälper kroppen reparera sig själv medan du vilar. Detta kan vara nyckeln till varför det är så hälsobringande. Färsk sömnforskning visar att tillräckligt med sömn kan länkas till en mängd hälsofördelar, från att förhindra övervikt till att minska dina sjukdagar.

Hur mycket är tillräckligt?

Åtta timmar kanske inte är det optimala – intressant nog. I en studie som följde 1,1 miljoner män och kvinnor mellan 30 – 102 år, fann man att de som sov runt 7 timmar per natt i snitt, hade de bästa långsiktiga livsmöjligheterna.

 

green_genome_socialSociala relationer

Att ha en relation med andra gör dig inte bara lyckligare, det ger dig också ett friskare liv. En amerikansk studie visade att dåligt socialt stöd hade samband med större risk för Ischemisk hjärtsjukdom (otillräcklig blodförsörjning till hjärtat) medan en annan studie såg att socialt välmående första året efter en cancerdiagnos ökade överlevnadsmöjligheterna och minskade återgång.

Det finns också indikationer på att genaktiviteten är friskare hos människor som har en känsla av mening och mål i sitt liv jämfört med dem som baserar sin lycka på konsumtion och nöjen.

Summa summarum:

Varför inte göra val som inte bara känns bra just nu, utan också har långverkande positiva effekter på vår hälsa? Vi kan inte fixa eller kontrollera allt, men vi kan optimera de fantastiska processer som redan låter oss läka oss själva.

Kuraterat från: kripalu.org “Four keys to influencing your genes”.

Alpha Plus produkter

Mighty Greens
Mighty Berries
Mighty DTX

X